Bläddra

TV-handboken – analog och digital TV via mark, satellit, kabel, fiber och IP.

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

TV-handboken – analog och digital TV via mark, satellit, kabel, fiber och IP.

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
TV-handboken är den kompletta läroboken för antenn och kabel-TV-teknik i grunden. Anpassad för antennbranschen och för elprogrammet inom gymnasiet.

Tredje upplagan år 2012. Ersätter "antenn-och kabel-TV-teknik" upplaga 1 (2007) och upplaga 2 (2009). Liknar de äldre upplagorna i upplägg men innehåller inte de "tunga" matematiskt teoretiska avsnitten utan är nu ännu mer inriktad på praktiskt handhavande.

"TV-handboken" ger den praktiska och teoretiska kompetens som krävs av en antenninstallatör för att installera, driftsätta och dokumentera antenn- och kabel-TV-anläggningar för mottagning av markbunden, satellit- kabel- fiber- och IP-distribuerad TV till villor och fastigheter. Innehåll 336 sidor i A4-format med fyrfärgstryck.

Boken behandlar privata TV-nät med digital mottagning från marksändare och satellit, och fastighetsnät med digitala och analoga TV-signaler samt returtrafik för data. Även optisk fiber och datanät ingår. De sju kapitlen är indelade efter olika nättyper:

1. Privatmottagning av terrest signal 2. Privatmottagning av satellitsänd signal 3. Centralantenn med terrest och satellitsänd signal 4. Fastighetsnät med analog signal 5. Bredbandigt multifunktionsnät (BMF) 6. Optisk fiberlänk 7. IPTV och datanät

Varje kapitel innhåller nödvändig signalteori inför för varje nättyp, komponentkännedom, mätteknik, provning, praktisk montering / installation, dokumentering och felsökning. Varje kapitel går att läsa separat. Nyheter: Anpassad till gymnasiekursen ELRANTO inom Elektroteknik och uppgraderad till dagens teknik (det har hänt en del sedan 2007). Kapitel 7 om datanät tillkommer för att anpassa boken till kurserna INSKOM01 och ELRDAA0 som handlar om medianät i olika former och behandlar fiberkabel, partvinnad kabel och koaxialkabel.

Mer praktisk bok med fler förklarande bilder och mindre matematik. Ordningen har ändrats inom kapitlen för att få mer "flyt" i läsningen. Nu även med DVB-T2 och DVB-S2. All projektering har flyttats till övningsboken. Ett kombinerat lexikon och sakregister gör det lättare att hitta i boken.

Boken redovisar den gällande svenska standarden från 2008 SS-EN 60728-1 samt följer gällande branschkrav från operatörerna Boxer, Canal Digital, Viasat och Com Hem.