Bläddra

Uppvaknandets tid

Kategorier: Ande, kropp och själ Biografier och litteraturvetenskap Hälsa, relationer och personlig utveckling Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Uppvaknandets tid

Kategorier: Ande, kropp och själ Biografier och litteraturvetenskap Hälsa, relationer och personlig utveckling Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Den inre resan kommer varken med färdplan eller karta. Vandringen kan många gånger tyckas ensam och lång. Hjärtats terräng är snårig och vildvuxen. Våra steg behöver bottna i nuets djup. I stillheten når vi bortom det konceptuella tänkandet och får kontakt med vår intuition. Vägledningen som kommer från denna plats för oss framåt steg för steg. Ju djupare vi vågar gå i vårt inre ju högre kommer vi att nå. Medvetenhet om våra skuggor och sår öppnar dörren till frigörelse.

Uppvaknandets tid är en diktsamling där du får följa med författaren på hennes livsvandring. Från att ha levt ett välordnat och priviligierat liv tvingas hon ut på en resa i jakten på sin själ. En vandring i det inre landskapet som präglas av mörker och smärta, men som också kantas av ljus och hopp. Uppvaknandets tid är en skildring av det moderna samhället där ständig aktivitet och fokus på det yttre alienerat människan från hennes själ och essens. Diktsamlingen skildrar en transformation, ett uppvaknande av hela människan.

Mona Drar arbetar som leg psykolog sedan 2004. Hon har arbetat med barn och vuxna, på individ-, grupp- och organisationsnivå. 2020 debuterade hon som författare med boken Otillräcklighetsfällan. Uppvaknandets tid är en fristående fortsättning på debuten. Idag förstår vi världen utifrån naturvetenskap och kvantifierbara data. Med enbart detta perspektiv går vi enligt Mona miste om det existentiella och omätbara. Denna begränsning bidrar till den bristande upplevelse av sammanhang och mening som på många sätt kännetecknar vår tid. Med sitt arbete och sina böcker hoppas hon bidra till ett samhälle som värdesätter medvetenhet och självutveckling.