Bläddra

Utanför kalendern

Köp här

Utanför kalendern

Köp här
I Utanför kalendern har Kjell Espmark samlat sina senaste tre diktsamlingar som har ett starkt inre samband. Kjell Espmark är både poet och prosaist, men skriver, oavsett genre, i långa sviter som sträcker sig över flera böcker. I Utanför kalendern har han nu samlat sina tre senaste diktsamlingar, När vägen vänder (-92), Det andra livet (-98) och fjolårets De levande har inga gravar. Dessa tre samlingar bär alla, på skilda sätt, fram den tematik som återfinns i samlingens titel: något viktigt, kanske det allra viktigaste, sker utanför vardagen, utanför det "vanliga". Dessa samlingar har befäst Kjell Espmarks position som en av våra mest respekterade poeter, vars dikter också når en om inte stor så bred utländsk publik.