Bläddra

Var är fredsministrarna? : om fredens globala infrastruktur / Where are the ministers for peace? : on global infrastructures for peace

Kategorier: Fredsbevarande operationer Fredsforskning och konfliktforskning Krig och försvar Militära operationer Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Var är fredsministrarna? : om fredens globala infrastruktur / Where are the ministers for peace? : on global infrastructures for peace

Kategorier: Fredsbevarande operationer Fredsforskning och konfliktforskning Krig och försvar Militära operationer Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Det råder stor obalans mellan ekonomiska investeringar i krig respektive fred. Miljarder och åter miljarder används till utveckling av vapen, krigsplanering och krigföring. I jämförelse med dessa enorma kostnader är vad som satsas på diplomati, dialog och andra civila specifikt fredsfrämjande åtgärder blott en droppe i havet. Sedan länge finns tankar om att det behövs fredsdepartement i världens regeringskanslier. Jeremy Corbyn har lovat att utse en fredminister om han får makten i Storbritannien. I USA:s kongress finns en färdig lagtext som noga specificerar vad en fredsminister bör göra. I Sverige har denna fråga diskuterats intensivt inom Miljöpartiet sedan Valter Mutt i riksdagen 2013 föreslog att frågan om fredsdepartement borde utredas. Nu har den diskussionen också tagit fart inom Socialdemokraterna och andra partier sedan ett nytt nätverk för FredsKultur bildats 2017. En svensk regering borde bli en fredsregering som arbetar fram en långsiktig strategi i samarbete med global expertis för ett kommande globalt paradigmskifte från våldskultur till fredskultur. Palmekommissionens ”Gemensam säkerhet” var ett steg i den riktningen. Inrättandet av fredsdepartement är det strategiskt viktigaste steg som nu kan tas för en framtid med fred för alla. Det Jeremy Corbyn kan borde en svensk statsminister också kunna!