Bläddra

Världens industri

Kategorier: Bollsport Fotboll Fotbollssport Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Världens industri

Kategorier: Bollsport Fotboll Fotbollssport Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Den internationella toppfotbollen a r i dag ett skenande maskineri, en karusell da r det sportsliga mer och merblir en biprodukt av andra intressen hedgefonder och skalbolag, gigantiska PR-projekt eller blodsta nkta olje- miljarder. I takt med att stja rnspektaklet sva var allt ho gre ochsnurrar allt fortare avla gsnar sig fotbollen mer och mer fra nsina ro tter, fra n de lokalsamha llen den en ga ng kom ifra n, fra nde ma nniskor som gav den dess grund och historia. VM-a ret 2018 blir det allt sva rare att ha lla fast vid tanken pa elitfotbollens samha llsnytta, pa kraften som byggt broar ochskapat gemenskap o ver gra nser. Men da var da och nu a r nuoch framo ver kommer fotbollen likafullt fortsa tta att engageramiljarder ma nniskor: dess politiska betydelse la r inte minska,utan den kommer a ven i fortsa ttningen att vara den mesteffektiva barometern fo r att ma ta trycket i sta der och la nder pa va g att fo ra ndras. Texterna i Va rldens industri beskriver pa olika sa tt denna brytningstid, skildrar den snabbt va xande klyftan mellan denena och den andra fotbollen, mellan idrotten och industrin.

Läs även syskonboken Vår fotboll, som kommer ut parallellt med Världens industri om den svenska fotbollen som samhällsförankrad folkrörelse.

ERIK NIVA [f. 1978] är en svensk sportjournalist på Sportbladet och Viasat Fotboll. Niva har tilldelats Svenska Fans stora läsarpris Guldskölden 25 gånger, vunnit Publicistklubbens pris Guldpennan och blivit utsedd till Årets sportjournalist av Sportjournalisternas Klubb i Stockholm.