Bläddra

Världens Ljus

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här

Världens Ljus

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här
Det har blåst snålt kring den Katolska Kyrkan de senaste åren. Den ena kontroversiella frågan efter den andra har aktualiserats i medierna och många människor, både troende och icke-troende, har ställt sig frågan: Vad tänker egentligen påven om allt detta? Denna bok kan ses som ett svar. ”Världens Ljus” är resultatet av en unik intervju, där påven Benedictus XVI under en veckas tid svarat på journalisten Peter Seewalds frågor om brännande aktuella ämnen: • Vad är orsaken till de sexuella övergreppen inom den Katolska Kyrkan? • Har sexuella övergrepp mörklagts? • Var upphävandet av biskop Williamsons exkommunikation ett misstag? • Har påven övervägt att avgå? • Hur skall Kyrkan förhålla sig till islam? • Borde Kyrkan ompröva sin ståndpunkt vad gäller prästernas celibat, kvinnliga präster, preventivmedel och samkönade relationer? • Finns det en schism inom den Katolska Kyrkan? • Borde ett tredje vatikankoncilium sammankallas? • Finns det hopp om kristen enhet? • Äger kristendomen den enda sanningen? • Kan påven verkligen uttala sig i Jesu Kristi ställe? • Hur kan påven hävda ofelbarhet?