Bläddra
Sökresultat för Catholica... Rensa filter?

av: Björn Håkonsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
?Så levde de lyckliga i alla sina dagar …? Så slutar alltid sagorna. Men hur lyckades de med det? Välkommen att göra en psykologisk djupdykning i några färgstarka bibliska äkta pars relationer och i några klassiska sagohjältars inre liv. Där får vi möta sunda och sjuka relationer, trohet och otrohet, omognad och…
Köp här

Isbn: 9789185608447

Utgivningsår: 20140422

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Yrjö Hirn

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Under sin snart 2000-åriga historia har den katolska kyrkans tro inspirerat poeter och konstnärer. Den katolska kyrkan var under flera århundraden den stora kulturbäraren som gav konstnärerna sitt moraliska och ekonomiska stöd. Samtidigt var kyrkans tro inspirationskällan för deras konstnärliga skapande. Det heliga…
Köp här

Isbn: 9789186428136

Utgivningsår: 19870409

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Merton

ÖVER HELA VÄRLDEN har den amerikanske trappistmunken Thomas Mertons själv-biografi lästs och diskuterats. Nu ges den på nytt ut på svenska. I Kallad till tystnad tecknas porträttet av en ung amerikansk student, som steg för steg – till sin egen förvåning – drivs fram mot beslutet att bli katolik. Om den katolska tron…
Köp här

Isbn: 9789186428235

Utgivningsår: 20051114

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Hesselblad

Elisabeth Hesselblad (1870-1957), saligförklarades den 9 april år 2000 i Rom. Hon hade mottagit en djup inre kallelse att återföra birgittinerna till Sverige. Hon offrade bön, tid och arbete på att fullfölja denna unika vision, som förverkligades först i Djursholm och sedan i Vadstena. Elisabeth Hesselblad lyckades…
Köp här

Isbn: 9789197420716

Utgivningsår: 20010303

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Thomas Merton

Kontemplativ bön – kan man skriva någonting om det? Det krävs framförallt egna erfarenheter om man ska kunna göra det. Sådana har Thomas Merton skaffat sig i rikt mått under sina många år i kloster. I föreliggande bok ger författaren exempel från hela den kristna mystiska traditionen: ökenfäderna, medeltidens…
Köp här

Isbn: 9789186428150

Utgivningsår: 19871010

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BC

av: Francis Xavier Ngyen Van Tuan

År 1975 reser Francis Xavier Nguyen Van Thuan till Saigon för att tillträda sin tjänst som stiftets hjälpbiskop. Strax efter utnämningen blir han arresterad och sätts i fängelse av kommunistregimen. Fångenskapen varar i 13 år. Av dessa tillbringar biskopen 9 år i total isolering. Van Thuan vägrar att låta sig…
Köp här

Isbn: 9789185608058

Utgivningsår: 20070910

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Jaques Philippe

Varje kristen människa behöver upptäcka att hon, även under de svåraste yttre omständigheterna, har ett inre rum av frihet som ingen kan ta ifrån henne. Gud är detta rums källa och garant. Till dess vi upptäcker detta rum inom oss kommer vi alltid att vara begränsade i någon mån och aldrig riktigt lyckliga. Men om vi…
Köp här

Isbn: 9789185608089

Utgivningsår: 20080420

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Thomas Kempis

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Thomas a Kempis berömda bok “Om Kristi efterföljelse”sägs vara den näst Bibeln mest spridda kristna boken. Nu finns den åter i tryck i Bengt Ellenbergers välklingande och pregnanta översättning. Denna gång i en påkostad klassikerutgåva i skinnmaterialet Cabra med guldfoliering och med märkband.
Köp här

Isbn: 9789185608263

Utgivningsår: 20101223

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Bernhard Clairvaux

Bernhard av Clairvaux (1090-1153), abbot, kyrkolärare, mystiker och helgon. I föreliggande bok beklagar Bernhard, att det finns människor som inte firar advent ordentligt, “eftersom de lever denna tid av väntan utan andakt och känsla och gör den till en torftig tradition”. Tack vare hans predikningar om…
Köp här

Isbn: 9789186428594

Utgivningsår: 19981010

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Erik-Kenneth Pålsson

I den franska staden Nevers kan man beskåda en nunna som ligger död i en glaskista, hon ser ut som om hon endast sover. Hela kroppen är oförstörd men hon är ej balsamerad. Hon har varit död i mer än 100 år. Nunnan är för eftervärlden känd som Bernadette av Lourdes. Hennes födelsestad är numera kristenhetens tredje…
Köp här

Isbn: 9789186428075

Utgivningsår: 19981010

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Katolsk Bönbok med förord och inledningar av biskop Anders Arborelius tredje helt reviderade utgåvan Ny formgivning, nya illustrationer: Meditationsbilder till alla rosenkransens mysterier Meditationsbilder till alla Korsvägens stationer Ny rosenkransgrafik Nytt innehåll: Fler klassiska böner Mer…
Köp här

Isbn: 9789185608355

Utgivningsår: 20121212

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BH

av: Gereon Goldmann

1939 rekryteras Gereon Goldman till SS. Han är franciskanbroder och prästseminarist och fast besluten om att inte kompromissa med ondskan. Hans ideologiska kamp leder till en konfrontation med självaste Heinrich Himmler, ett möte med en oväntad utgång. Tiden i SS märklig bara den är bara början; i ett halsbrytande…
Köp här

Isbn: 9789185608249

Utgivningsår: 20100719

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Edward Sri

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Bibeln, Guds ord, är central för den kristna tron. Ändå ter det sig som ett oöverstigligt projekt för många att ta sig igenom en så pass omfattande och komplex samling skrifter, som spänner över tusentals år. Vi behöver en guide – en kompass – för att bibelstudiet ska kunna bli ett möte med Gud. Bibelkompassen ger…
Köp här

Isbn: 9789185608676

Utgivningsår: 20190508

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Tim Guénard

”Mitt liv är lika tillbucklat som mitt ansikte. Min näsa, bara den, har tjugosju frakturer. Tjugotre har orsakats av boxningen; fyra av min far. De hårdaste slagen har jag fått av den som skulle ha tagit mig vid handen och sagt ”jag älskar dig”.” Tim är ett ”maskrosbarn”. Övergiven av sin mor och misshandlad nästan…
Köp här

Isbn: 9789186428037

Utgivningsår: 20041101

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

Barnbibel med illustrationer i fyrfärg
Köp här

Isbn: 9789186428785

Utgivningsår: 19990507

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Josémaría Escrivá

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Predikningarna i denna bok omfattar hela det liturgiska året, från Advent till Kristus Konungens högtid. De är fulla av kopplingar mellan de allra vanligaste – och därigenom mänskligaste – strävanden och Guds storhet. På ett fridfullt, opolemiskt sätt är texterna långt ifrån de schizofrena åskådningar som beskriver…
Köp här

Isbn: 9789185608003

Utgivningsår: 20061130

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Erik Kennet Pålsson

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Denna bok är en frukt av en katoliks ekumeniska dialog med pingstvänner och andra frikyrkliga. Pålsson vill utifrån Bibeln förklara några katolska trosläror som ofta betecknas som djupt obibliska av protestanter: Petrusämbetet, eukaristin (nattvarden), Maria, helgonen, skärselden … Författaren ger sig också i…
Köp här

Isbn: 9789185608362

Utgivningsår: 20121010

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Johannes Paulus II

Påven Johannes Paulus II inbjuder i denna bok till en fördjupning i Psaltaren och profeternas centrala texter. Han vill lära ut ” en kristendom som utmärker sig genom bönens konst” och möta ”behovet av en böneskola för fullvuxna, särskilt i vår moderna och pluralistiska värld”. Till sin hjälp tar han kyrkofäderna och…
Köp här

Isbn: 9789186428549

Utgivningsår: 20031010

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: JoséMarìa Escrivà

Att läsa den heliga rosenkransen i det att man betraktar hemligheterna, upprepar bönerna Fader vår och hell dig Maria, lovprisar den heliga Treenigheten och ihärdigt åkallar Guds moder är en oavbruten akt av tro, hopp och kärlek, av tillbedjan och gottgörelse.
Köp här

Isbn: 9789186428792

Utgivningsår: 19981001

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Anna Dunér

“I slutet av 1980-talet hittade Anna Dunér en brevsamling i sin farmors bokhylla. Breven var hundra år gamla och hade skickats från hennes farmors mor Doris Sellmann (gift Herzog) mellan åren 1887 och 1889. Denna tid tillbringade den då tonåriga flickan i en klosterskola i Bayern. Under de två åren träffade hon…
Köp här

Isbn: 9789185608010

Utgivningsår: 20070326

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristet liv och praxis Kristna riktningar Kristna sakrament Religion och tro
YOUCAT – Konfirmationsbok är skriven för högstadieungdomar och erbjuder en konfirmationsförberedelse som går på djupet. YOUCAT – Konfirmationsbok är formgiven på samma sätt som bestsellern YOUCAT och har ett lättillgängligt språk. Den spänner över trons mest centrala teman och hjälper konfirmanden att…
Köp här

Isbn: 9789185608478

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Anders Arborelius

Den 17 november 1998, utsåg påven Johannes Paulus II karmelitbrodern Anders Arborelius O.C.D. till biskop för Sveriges katoliker. Det var den katolska kyrkan som en gång förde evangeliet till Sverige. Biskop Anders är den förste inhemske katolske biskopen sedan Olaus Magnus som dog i exil i Rom 1557. Biskop Anders har…
Köp här

Isbn: 9789186428921

Utgivningsår: 19981010

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Jonathan Robinson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Den andliga kampen – en återupptäckt är en uppfriskande krock mellan vår tids låt-gå-mentalitet och en klassisk katolsk andlighet som vill gå till botten med det som skiljer oss från Gud. För att kunna återupptäcka den andliga kampen måste man först förstå vad den innebär. Den andliga kampen är dels männi- skans arbete…
Köp här

Isbn: 9789185608683

Utgivningsår: 20191108

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Jaques Philippe

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Vi lever i en tid präglad av rastlöshet och ängslan, av en gnagande oro som påverkar vårt inre liv och vår vardag. Vår relation till Gud såväl som vår strävan att fi nnas till för våra medmänniskor riskerar att ta skada. Denna bok är en hjälp för den som vill komma bort från detta och istället söka friden och bevara…
Köp här

Isbn: 9789185608218

Utgivningsår: 20100303

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
KATOLSKA KYRKANS LILLA KATEKES, som jag nu lägger fram inför den Katolska Kyrkan, utgör en trogen och pålitlig syntes av den Katolska Kyrkans katekes. Den innehåller en koncis sammanställning av alla Kyrkans väsentliga och grundläggande trossatser och utgör därför, som min företrädare önskat, ett slags vademecum som…
Köp här

Isbn: 9789186428310

Utgivningsår: 20061130

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: John Henry Newman

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
?Om ni känner någon vars lott det har varit att i skrift eller tal hjälpa er att handla i någon mån; om han någonsin har sagt er det ni visste om er själva, eller det ni inte visste, läst för er era önskningar eller känslor och denna läsning varit en tröst för er … Om han har fått er att känna att det fanns ett…
Köp här

Isbn: 9789185608409

Utgivningsår: 20130905

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Alf Härdelin

Maria, jungfrun, Jesu moder, hon som kyrkan vågar kalla också för Guds moder, därför att hon födde den enastående till världen, finns på många bilder och i många texter. Ibland skildras hon där nästan övernaturligt vacker, ibland i stort armod, hon kan utstråla glädje, men också vara den medlidande och plågade, hon är…
Köp här

Isbn: 9789186428563

Utgivningsår: 19981010

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Gunnar Lanninger

På sluttningen av berget Subasio i Italien ligger den uppkrupen, medeltidsstaden och vallfartsorten Assisi, tjugo mil nordost om Rom i landskapet Umbrien. Den som för alltid har gjort Assisis “strålglans” så intensiv är dess mest berömde son, tillika ett av kyrkans mest älskade helgon, den helige Franciskus…
Köp här

Isbn: 9789186428822

Utgivningsår: 19990507

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Scott Hahn

Till sina första präster sade Jesus: ”Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden”. I Herre, förbarma dig utforskar Scott Hahn försoningens sakrament och visar oss varför bikten är nyckeln till vår andliga utveckling, speciellt i dessa tider av stor oro…
Köp här

Isbn: 9789185608027

Utgivningsår: 20070326

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Stefan Höjelid

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I en initierad och angelägen bok om Europa och Europeiska unionen (EU) tar författaren upp egna och andras tankar om Europa och dess efterkrigstida politiska experiment EU ? båda två lika svårfångade som diskret charmfulla väsen, omdiskuterade och ifrågasatta, men samtidigt livskraftiga och önskvärda. Boken behandlar…
Köp här

Isbn: 9789185608485

Utgivningsår: 20150529

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Josemaría Escrivá de Balaguer

“‘Gå ut och förkunna evangelium… Jag är med er’ – Jesus har sagt det … och han har sagt det till dig.” En kristen måste i sitt liv följa i Mästarens spår och ansvarsfullt ta sig an det gudomliga uppdrag som han anförtrotts genom dopet. I Vägen lär Josemaría Escrivá att de flesta kristna…
Köp här

Isbn: 9789186428976

Utgivningsår: 20021012

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Katie Baklinski

Kategorier: Barn och ungdom: kristendom Barn och ungdom: religion och andlighet Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Vem ber du om hjälp när du har tappat bort något? Helige Antonius såklart! Han är skyddshelgon för borttappade saker och rätt man för jobbet. I Helgonens hemliga liv får du träffa honom och andra helgon när de jobbar som förebedjare och skyddspatroner. I alla möjliga och omöjliga situationer kommer de till vår hjälp:…
Köp här

Isbn: 9789185608744

Utgivningsår: 20210506

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: G. K. Chesterton

Thomas av Aquino föddes omkring 1225 i Italien och inträdde vid unga år i dominikanorden. Han studerade i Köln under Albertus Magnus och blev efter ytterligare studier 1256 magister in theologiae i Paris, vilket motsvarar vårt professor. Han är författare till en mängs filosofiska och teologiska arbeten. Han dig 1274…
Köp här

Isbn: 9789186428167

Utgivningsår: 19871012

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Scott Hahn

De flesta kristna vet att Jesu liv finns förebådat överallt i det Gamla testamentet. Genom att noga undersöka Bibeln, men också verk av både katolska och protestantiska forskare, visar Scott Hahn i Himlarnas drottning på de små men viktiga detaljer som visar att Maria är den ”nya Eva” precis som Jesus är den ”nye…
Köp här

Isbn: 9789186428389

Utgivningsår: 20051114

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Peter Hornung

I denna bok får vi ta del av Peter Hornungs liv, ett livsöde som löper parallellt med ett stycke 1900-talshistoria. Avsnitten som utspelar sig under nazitidens Tyskland är särskilt spännande. Vi får följa den unge Peter som nekas studentexamen för att han inte är medlem i någon nazistisk organisation och därför en kort…
Köp här

Isbn: 9789185608065

Utgivningsår: 20071108

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Francesca Ambrogetti, Sergio Rubin

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Påven Franciskus, Jorge Mario Bergoglio, är den förste latin- amerikanska påven, den första jesuiten att bli påve och den förste påve med namnet Franciskus. Den tidigare okände kardinalen har snabbt gjort sig känd som en spontan och rättfram person ? uttrycksfull i såväl tal som kroppsspråk ? som vill sätta fokus på de…
Köp här

Isbn: 9789185608423

Utgivningsår: 20131206

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Anselm Grün

De böneställningar och kroppsliga uttryck Bibeln förmedlar till oss, rymmer helande och själsligt välgörande effekter. Om vi öppnar oss för Gud med kroppens hjälp, öppnar sig rymder i både kroppen och själen, rymder som annars skulle ha varit stängda. Så får vi uppleva oss själva på nya sätt, inte som bundna i stoft,…
Köp här

Isbn: 9789186428907

Utgivningsår: 20030404

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Maiti Girtanner, Michel Farin

Maiti Girtanner är en ung flicka med konsertpianistambitioner när andra världskriget bryter ut. Med nazisternas ockupation av Frankrike tar hennes liv en dramatisk vändning när hon helhjärtat engagerar sig i den franska motståndsrörelsen. Förutom att smuggla ut soldater ur landet nästlar hon in sig bland de tyska…
Köp här

Isbn: 9789185608034

Utgivningsår: 20071201

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Kennet Pålsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Paris vid förra seklets början. Jacques och Raïssa, två unga studenter vid Sorbonne-universitetet, står i begrepp att ingå en hemlig förlovning. De borde vara lyckliga men är i stället lamslagna av någon man skulle kunna kalla metafysisk ångest. De känner sig svikna av naturvetenskapens materialism och positivism, och…
Köp här

Isbn: 9789185608539

Utgivningsår: 20160502

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Josemaría Escrivá

Plogfåran är avsedd att nå den kristnes hela person och inte bara intellektet. Boken är en frukt av Josemaría Escrivás inre liv och hans erfarenhet av själavård. Plogfåran återspeglar den växling mellan rörelse och vila, mellan själslig energi och frid som präglade den salige Josemarías liv, ett liv inspirerat av den…
Köp här

Isbn: 9789186428983

Utgivningsår: 20020303

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB