Bläddra

VassArkitektur

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: konstruktion och design Konst
Köp här

VassArkitektur

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: konstruktion och design Konst
Köp här
Stråtak av halm eller vass är långt mycket äldre än själva begreppet arkitektur. Det tidigaste takmaterialet i Skandinavien var just vass, särskilt utbrett i kustlandskap som Skåne, Blekinge och Halland. I denna bok skildras mötet mellan en nutida arkitekt och en historisk takteknik. Lars Nilsson har under en lång karriär på Sveriges största arkitektkontor ritat bostäder, skolor, sjukhus och en mängd andra uppdrag men varmast om hjärtat har alltid legat hus med vasstak. Från flerhundraåriga torpstugor till toppmoderna villor. Varje uppdrag har lett vidare till nästa, med ständigt växande efterfrågan på Lars formsäkra expertis och erfarenhet. Vassarkitektur är en exposé av tio hus i den vackra trakten runt Särdal i södra Halland, generöst presenterade med text, ritningar, fotografier och Lars egna akvareller som ytterligare lyfter fram husens särprägel och traktens skönhet. Sida för sida bevisas bortom allt tvivel: Visst kan vassarkitektur vara vass arkitektur.