Bläddra

av: Johan Knutsson

Kategorier: Arkitektur Kommersiell konst och design Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Vid sekelskiftet 1900 sammanföll ett intensifierat intresse för hemmet med en ny syn på konst och vad som skulle räknas dit. Allmogekulturens uttrycksformer togs om hand i ett estetiskt förnyelsearbete där det harmoniska hemmet hade en viktig roll och där ändamålsenliga ting fick en konstnärlig formgivning. I den…
Köp här

Isbn: 9789171085429

Utgivningsår: 20101109

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789934512667

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Andrejs Legzdins

Mediatyp: BC

av: Gert Wingårdh, Karin Wingårdh

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
En bok om arkitektur som går bortom ritningar. SAND handlar om att satsa på sin dröm. Vi lever ju bara en gång och att få förverkliga drömmen om att bygga sitt eget hus är en fantastisk upplevelse. Men ett husprojekt är inte helt enkelt. Den här boken går bortom husritningar och visar på människor som kommer att leva i…
Köp här

Isbn: 9789188439147

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld, Printpool

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkitektur Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Bland de byggnader han ritat finns Etnografiska museet, Leksands kulturhus, Länsmuseet Västernorrland och Birkamuseet. Med en liten produktion av hög kvalitet ingår Gunnar Mattsson i en viktig tradition i det sena 1900-talets svenska arkitektur. Ledighet och precision , tydlighet och mångtydighet är begrepp han själv…
Köp här

Isbn: 9789198511222

Utgivningsår: 20190624

Utgivare: Arkitektur Förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Östhols

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Ferdinand Boberg är en av Sveriges genom tiderna märkligaste arkitekter, formgivare och konstnär. Han var redan under sin livstid kontroversiell, och har fortsatt att väcka känslor långt efter sin död 1946. Han var oerhört produktiv, och har ritat fler märkesbyggnader i Stockholm än kanske någon annan arkitekt. Det…
Köp här

Isbn: 9789163979651

Utgivningsår: 20180802

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Linnéa Rollenhagen Tilly

Kategorier: Arkitektur Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Boken bygger på ett spännande och i stora delar obehandlat bild- och arkivmaterial, däribland det unika Fulleröbiblioteket en rikt illustrerad första översikt om Cronstedts teoretiska och praktiska deltagande i den svenska byggnadstekniska debatten under Frihetstiden. Greve Carl Johan Cronstedt (1709-1777) nämns ofta…
Köp här

Isbn: 9789187553219

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Bodin

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Han var en av de största svenska arkitekterna. Professor, kulturpersonlighet, en man i staten. Helgo Zettervall (18371907) är kanske mest känd för sina kyrkobyggen men ritade även offentliga byggnader, villor och boställen. Denna bok är uppdelad i fyra volymer som är förpackade i en vacker kassett fylld med skisser,…
Köp här

Isbn: 9789173317856

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Christian Bundegard, Hans Ibelings, KEn Martinussen

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
The Danish architect Dorte Mandrup is one of the most aesthetically original and socially-committed Danish architects of her generation. Endowed with an untamed sense of humour, they represent the best of the Scandinavian tradition. Dorte Mandrup does not build without taking a stand on design, and she is never boring.…
Köp här

Isbn: 9789185689620

Utgivningsår: 20150916

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BB

av: Johan Knutsson

Kategorier: Arkitektur Inredningsarkitektur Kommersiell konst och design Konst Möbeldesign Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Arkitekten Lars Israel Wahlman (18701952) förverkligade i början av 1900-talet ett nytt villaideal, inspirationen kom både från England och den svenska allmogekulturen. Till Wahlmans mest kända och välbevarade verk hör Engelbrektskyrkan i Stockholm och Tjolöholms slott söder om Göteborg. Villorna Trotzgården i…
Köp här

Isbn: 9789171085610

Utgivningsår: 20130907

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Claes Caldenby, Klas Brunnberg, Magnus Månsson

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Semrén & Månsson Arkitektkontor har med jämna mellanrum gett ut en loggbok över sin verksamhet. Den här gången sker det i något som med goda skäl kan kallas en genombrottstid för kontoret. På tio år har kontoret mer än tredubblat sin personal och har nu verksamheter förutom vid huvudkontoret i Göteborg också i…
Köp här

Isbn: 9789187553066

Utgivningsår: 20151127

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BC

av: Andreas Manhag

Kategorier: Arkitektur Fotoböcker Fotografi Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Theodor Wåhlin (1864-1948) var en av det tidiga 1900-talets mest produktiva arkitekter i Lund, Malmö och Skanör-Falsterbo. Genom hans regionalt inspirerade nationalromantiska byggnader har han som få andra arkitekter populariserat bilden av den för Skåne så typiska vitputsade trappgaveln. Inspiration fick han från de…
Köp här

Isbn: 9789197595544

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Bo Vahlne, Carl Fredric Adelcrantz

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: slott och fästningar Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Carl Fredric Adelcrantz var en av de främsta arkitekterna i Sverige under 1700-talets andra hälft. Mest känd är han kanske idag för Kina slott och Drottningholmsteatern. Störst kunglig heder visades honom 1782 under invigningen av hans operabyggnad vid Gustav Adolfs torg, den som så sorgligt revs kort före sekelskiftet…
Köp här

Isbn: 9789187553226

Utgivningsår: 20170524

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av: David Sokol, Michael Asgaard Andersen

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Ebbs & Flows, the second volume of Nordic Architects, features the work of 60 leading offices on the Nordic Architectural scene. Showcasing their latest works, including as-yet unbuilt competition entries, this book gives an incomparable view of the present and the future of the new wave in Nordic Architecture.…
Köp här

Isbn: 9789198075625

Utgivningsår: 20131003

Utgivare: Arvinius + Orfeus Publishing

Mediatyp: BB

av: Mikael Bergquist, Olof Michélsen

Kategorier: Arkitektur Kommersiell konst och design Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor Särskilda formgivare
Mellan 1924 och 1936 ritade den österrikiske arkitekten och formgivaren Josef Frank fem sommarhus i Falsterbo. Husen tillkom under Franks intensiva yrkesperiod, när han klev fram som en av Europas främsta och intressantaste arkitekter. Här presenteras de fem husen med ett unikt bild- och ritningsmaterial.…
Köp här

Isbn: 9789186050993

Utgivningsår: 20170310

Utgivare: Arkitektur Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Knutsson

Kategorier: Arkitektur Kommersiell konst och design Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Ett hem ska präglas av den boendes personlighet, inte av konventioner och statustänkande. Skönhet och god funktion i samklang gör bostaden till ett hem. Tankegångar som dessa är välbekanta men föddes som en vision för hundra år sedan, i en tid då hemmet gjordes till platsen för trevnad och lyckligt…
Köp här

Isbn: 9789171085818

Utgivningsår: 20160426

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Axel Larsson

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: konstruktion och design Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Tillbaka till utopin är en kosntbok som handlar om Ralph Erskines byggnader i norra Sverige. De här byggnaderna, som uppfördes under 50- och 60-talet, var på många sätt nydanande. Med dem ville Erskine skapa en arktisk arkitektur. Ett byggande anpassat till nordliga klimatförhållanden. Boken handlar om dessa byggnader.…
Köp här

Isbn: 9789187553332

Utgivningsår: 20181002

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Ett arkitektkontor skriver historia. White har medsina tusentals projekt över två tredjedels sekel sedan 1951 bidragit till attforma det svenska samhället, men har samtidigt formats av samhälletsutveckling. Det medarbetarägda kontorets grundläggande syn på samverkan ochsamhällsrelevans har fått förnyad styrka i en tid…
Köp här

Isbn: 9789198385557

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Arkitektur Media

Mediatyp: BB

av: Hedvig Hedqvist

Kategorier: Arkitektur Inredningsarkitektur Kommersiell konst och design Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor Särskilda formgivare
När österrikaren Josef Frank (1885-1967) inledde sitt samarbete med Estrid Ericson och Svenskt Tenn 1934, var han redan etablerad som en av samtidens ledande arkitekter och möbelformgivare. Han startade butiken Haus & Garten i Wien och ritade bostadskomplex och villor med, som det uppfattades, egensinniga…
Köp här

Isbn: 9789186593896

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Orosdi Back

Mediatyp: BC

av: Jan-Åke Alkeblad, Anders Lif, Ylva Öhlander

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Erik Hahr formade det nya Västerås under de dynamiska årtiondena i början av 1900-talet. Industrin expanderade och ett nytt samhälle växte fram. Han ritade det mesta både före, under och efter tiden som stadsarkitekt 1909-1935: enfamiljsvillor för borgerskap och industriledare, flerfamiljshus för arbetarna,…
Köp här

Isbn: 9789187828188

Utgivningsår: 20161221

Utgivare: Västmanlands läns museum, JOMA Grafisk Produktion

Mediatyp: BB

av: Carl Nyrén

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
När ett hus är färdigt har jag som arkitekt i tankarna redan bott där många år, ofta kanske fem sex, ja längre. Så lång tid tar det från första skissen tills huset är färdigt. Vägen fram till det färdiga resultatet är ofta mycket lång och krokig. Det finns mängder av möjliga vägval. När man börjar vet man aldrig hur…
Köp här

Isbn: 9789198385571

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Arkitektur Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Larsson, Hans Ibelings, Ylva Frid

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
The work of the Swedish architects Fredrik Kjellgren and Joakim Kaminsky represent sustainable solutions and innovative design at its best. Central to their many projects is the belief that they can contribute to solving the challenges we face from climate-threats, technological development and urbanisation. Building…
Köp här

Isbn: 9789187543616

Utgivningsår: 20171204

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BB

av: Rikard Larsson

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: slott och fästningar Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor Socialhistoria och kulturhistoria
Alla har en relation till Stockholms slott, stadens invånare likväl turister från när och fjärran, men slottet är för många lite av en oupptäckt doldis. Det är ett storslaget och märkligt slott som Nikodemus Tessin d.y skapat men för många är dess blocklika form svår att greppa och begripa. Författaren Rikard…
Köp här

Isbn: 9789188439154

Utgivningsår: 20171008

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld, Printpool

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Gustaf Rosenberg (f. 1925) bedrev egen arkitektverksamhet från 1955 fram till sekelskiftet. Ofta beskrevs hans företag som det lilla kontoret med de stora projekten, känt för sin noggranna kontroll av komplexa program och flöden struktur och repetition, anpassning till landskapet och till den byggnadsanknutna…
Köp här

Isbn: 9789173319829

Utgivningsår: 20190919

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789178434398

Utgivningsår: 20141111

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: konstruktion och design Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Housing is a new book from Vandkunsten Architects. It covers ten current projects ranging from the Basic Living Unit, container residences and social housing, to new interpretations of the neighbour Kartoffelrækkerne and luxurious housing in Oslo Fjord all with focus on housing quality. Each project is presented with…
Köp här

Isbn: 9789187543708

Utgivningsår: 20180910

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BC

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
This new illustrated book on architecture, Lewerentz. A Masterpiece, provides answers to questions about the internationally renowned architect Sigurd Lewerentz Sigurd Lewerentz (1885-1975) was one of the greatest masters of 20th-c. Swedish architecture. Fredric Bedoire, in his chapter, describes the circumstances of…
Köp här

Isbn: 9789188439161

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Tomas Lauri, Kjetil Thorsen, Aaron Betsky

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Characterized by her aesthetic understanding and admirable detailing, workmanship and expressiveness, the world of Kristin Jarmund Architects relate to functionalism but with a reinterpretation and refinement of this idiom. Founded by Jarmund in 1985, this leading Norwegian architectural firm strives for solutions with…
Köp här

Isbn: 9789187543067

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BB

av: Sven-Olof Bodenfors, Brita-Lena Ekström, Hedvig Hedqvist, Susanne Helgeson, Ingrid Sommar, Lisbeth Svengren, Kerstin Wickman

Kategorier: Arkitektur Inredningsarkitektur Kommersiell konst och design Konst Möbeldesign Särskilda arkitekter och arkitektfirmor Särskilda formgivare
Köp här

Isbn: 9789178434251

Utgivningsår: 20141023

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187543715

Utgivningsår: 20180910

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BC

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Sigurd Lewerentz är en av Sveriges tre mest kända arkitekter internationellt sett, vid sidan av Asplund och Tessin. Ett av hans mest framträdande byggnadsverk är Riksförsäkringsanstaltens byggnad, alldeles vid Adolf Fredriks kyrka i Stockholm (1928-1932). Boken handlar om ett stort kontorshus, där rörelse och vandring…
Köp här

Isbn: 9789188439055

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789178434374

Utgivningsår: 20141111

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BC

av: Håkan Lindqvist, Claes Caldenby

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Göteborgsarkitekten Hans Hedlund (1855-1931) gestaltade en rad av stadens officiella och privata byggnader. Boken berättar om hans bakgrund och hans insatser som arkitekt och pedagog. Som brorson till S. A. Hedlund fick han genom dennes hjälp en gynnsam start i yrkeslivet och blev med tiden Chalmers förste…
Köp här

Isbn: 9789187545016

Utgivningsår: 20130920

Utgivare: Regionarkivet, Elanders

Mediatyp: BC

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Arkitektur Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Carl Fredrik Adelcrantz, en av de centrala kulturpersonligheterna i svenskt 1700-tal. En ledande arkitekt, hovman och grundare av Konstakademien.   Han var en generös och anspråkslös man som lät kärleken till konsterna urholka hans egen ekonomi. Han har ritat några av våra finaste byggnader såsom Kina slott,…
Köp här

Isbn: 9789188439178

Utgivningsår: 20180212

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld, Livonia Print

Mediatyp: BB

av: John Sjöström

Kategorier: Arkitektur Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor Självbiografi: konst och underhållning
En arkitekts minnen och tankar om hus. Den skånska längan från 1700-talet har många tidlösa kvaliteter. Intrycken från somrar i denna länga sedan åttaårsåldern finns med i John Sjöströms minnen av olika miljöer under ett långt arkitektliv. I undervisning, artiklar och föredrag har han återkommit till samma tema: kraven…
Köp här

Isbn: 9789187553400

Utgivningsår: 20190920

Utgivare: Balkong Förlag, Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av: David Sokol

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
This inspiring book showcases the work and words of 67 practitioners from Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Written by David Sokol, Nordic Architects includes a unique question-and-answer format that provides firsthand accounts of the dialogues shaping northern Europe’s design community. Readers will…
Köp här

Isbn: 9789185213337

Utgivningsår: 20090114

Utgivare: Arvinius Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Åman

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Helgo Zettervall (1831–1907) var en av det sena 1800-talets mest inflytelserika arkitekter. Till hans verk hör Norra Latin i Stockholm 1880 och Universitetshuset i Lund 1882 samt att han var chef för Överintendentsämbetet 1882–1897, men vid samma tid restaurerades också flera av de svenska domkyrkorna, och i detta…
Köp här

Isbn: 9789155491789

Utgivningsår: 20151002

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis, Kph

Mediatyp: BC

av: Tomas Lauri, Ashlee Beard, Johan Linton, Magnus Englund

Kategorier: Arkitektur Kommersiell konst och design Konst Möbeldesign Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Though ostensibly the works of Jonas Lindvall may fit into the Nordic tradition, his rejection of any particular style or trend sets him apart from his contemporaries. Unlike the wider Swedish design scene which largely revolves around Stockholm, Lindvall chooses to continue his work from Malmö, his hometown, and spans…
Köp här

Isbn: 9789187543081

Utgivningsår: 20150918

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188439239

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: David Sokol, Michael Asgaard Andersen

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Ebbs & Flows, the second volume of Nordic Architects, features the work of 60 leading offices on the Nordic Architectural scene. Showcasing their latest works, including as-yet unbuilt competition entries, this book gives an incomparable view of the present and the future of the new wave in Nordic Architecture.…
Köp här

Isbn: 9789185689576

Utgivningsår: 20121210

Utgivare: Arvinius Förlag

Mediatyp: BB

av: Roy Karlsson, Christina Lindvall-Nordin

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Svend Bögh-Andersen (1916-1984) var en dansk arkitekt verksam i Laholm 1951-1984.Bögh-Andersen har satt sin speciella prägel på många byggnader och hans egen villa från 1956 blev Statligt byggnadsminne. Boken är rikt illustrerad och läsaren får besöka villor ritade av denne stadsarkitekt. Den vänder sig till…
Köp här

Isbn: 9789163912344

Utgivningsår: 20161124

Utgivare: Stall Norrgården

Mediatyp: BB