Bläddra

Vem var det där? : en bok om ansiktsblindhet

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vem var det där? : en bok om ansiktsblindhet

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Ansiktsblindhet, även kallat prosopagnosi, definieras som oförmåga att känna igen bekanta ansikten. Görel Kristina Näslund, psykolog, medicine doktor och själv prosopagnostiker, har intervjuat ansiktsblinda män och kvinnor. Oliver Sachs, Jane Goodall, Marianne Ahrne, Ludvig Rasmusson och många fler kända och mindre kända prosopagnostiker ger en bild av vilka konsekvenser ansiktsblindhet har för yrkeslivet och det sociala livet. För ansiktsblindhet finns ingen behandling men här får man goda råd poch tips på strategier som underlättar vardagen.