Bläddra
Köp här

Isbn: 9789175175607

Utgivningsår: 20140327

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Hedvig Söderlund

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
När Hedvig Söderlund blev befordrad till professor i psykologi var hon sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Hon hade, på både nationell och internationell nivå, framgångsrikt forskat på hur minnet är organiserat i hjärnan. Just minnet påverkas i hög grad vid utmattning, och nu undrade hon hur det såg ut i hennes…
Köp här

Isbn: 9789178870967

Utgivningsår: 20210308

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

av: Lars Nyberg

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vilka regioner i hjärnan är involverade när man kommunicerar med någon, och spelar det någon roll om det är talat språk eller teckenspråk? Finns det några skillnader i hjärnans aktivering när man lyckas respektive misslyckas med att plocka fram minnen? Aktiveras yngre och äldre personers hjärnor på olika sätt, och kan…
Köp här

Isbn: 9789144138138

Utgivningsår: 20200818

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Psykiatri Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta flera olika diagnoser. I den användbara handboken Barn med överlappande diagnoser beskrivs de vanligaste diagnoserna och det mest centrala man bör känna till om orsaker, symtom och behandling. Med fokus på möjligheter till utveckling, delar Kutscher…
Köp här

Isbn: 9789127141759

Utgivningsår: 20160609

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Isabelle Sjövall

Kategorier: Arkitektur Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Heminredning Inredningsarkitektur Konst Livsstil och stilguider Livsstil, hobby och fritid Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
  Vad kan hjärnforskning lära oss om design och arkitektur? Hur utformar vi hem,  kontor, skolor, vårdkliniker och städer i samklang med våra grundläggande biologiska beteenden, känslor och behov? Den mänskliga hjärnan har inte förändrats  nämnvärt under tiotusentals år, men den miljö de flesta av oss lever i idag…
Köp här

Isbn: 9789188439666

Utgivningsår: 20201102

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Ann-Marie Lidmark

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap
Acceptera inte ADHD och autism som livslånga funktionshinder, säger författaren Ann-Marie Lidmark. Beteendeproblem kan minska och i bästa fall helt försvinna. Allergier, näringsbrister, enzymproblem, felaktig tarmflora eller kvarvarande spädbarnsreflexer kan orsaka symtomen. Flera effektiva terapier föreslås i boken…
Köp här

Isbn: 9789163759703

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Nature Associates Förlag

Mediatyp: BZ

av: Lara Honos-Webb

Kategorier: Att hantera personliga problem Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
ADHD/ADD som vuxen visar på ett respektfullt sätt hur man kan förvandla symptomen till styrkor. Detta kan leda till stora och livsavgörande framsteg när det gäller relationer, jobbprestationer och livskvaliteten i stort. Boken riktar sig i första hand till dem som har fått en diagnos eller de som misstänker att…
Köp här

Isbn: 9789127121423

Utgivningsår: 20100322

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Thomas Brown

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I över 100 år har adhd i första hand beskrivits som en beteendestörning. I senare tids forskning har ett nytt synsätt utvecklats, där adhd ses som en utvecklingsavvikelse i hjärnans kognitiva styrsystem, i dess exekutiva funktioner. I Ett nytt sätt att se på adhd hos barn och vuxna redogör författaren för de centrala…
Köp här

Isbn: 9789144106205

Utgivningsår: 20160111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carolina Lindberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap
Carolina Lindberg har skrivit en varm, klok och insiktsfull bok om att vara förälder till tonåringar med en neuropsykiatrisk diagnos. Här varvas kunskap om autism med fakta om vad som händer fysiskt och psykiskt under tonårstiden och vilka särskilda utmaningar en tonåring med diagnos ställs inför. Hur…
Köp här

Isbn: 9789127145979

Utgivningsår: 20160408

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Catherine Malabou

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Filosofi Filosofi och religion Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Neurovetenskapen har de senaste åren börjat göra sig av med den gamla modellen av hjärnan som en enhetlig och centraliserad kontrollinstans. I stället lägger man nu allt större tonvikt vid begreppet ”plasticitet”, det vill säga hjärnans förmåga att utvecklas och förändras under loppet av våra liv. Våra hjärnor…
Köp här

Isbn: 9789188203502

Utgivningsår: 20190910

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Isabelle Sjövall

Kategorier: Arkitektur Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Heminredning Inredningsarkitektur Konst Livsstil och stilguider Livsstil, hobby och fritid Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
What can brain research teach us about design and architecture? How do we design homes, offices, schools, healthcare clinics and cities to be in harmony with our basic biological behaviours, emotions and needs? While the human brain has not changed significantly in tens of thousands of years, the environment most of us…
Köp här

Isbn: 9789198625059

Utgivningsår: 20210906

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Anna Gerge, Frida Johansson Metso, Pia Ahlstrand, Karin Duberg, Henning Laugesen, Jette Myglegaard, Maud Nilsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Neurofeedback — biofeedback genom EEG-återkoppling Via EEG-elektroder registreras hjärnans elektriska aktivitet i olika frekvensband. Hjärnans aktivitetsmönster belönas visuellt, auditivt och taktilt. Förmågan att lugna sig och självreglera ökas. Det bidrar bland annat till ökad koncentration, fokus och förbättrad…
Köp här

Isbn: 9789198373318

Utgivningsår: 20180312

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Fagius

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Konst Musik Musikvetenskap Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En ny, uppdaterad och väsentligt utvidgad upplaga av Hemisfärernas musik. Om musikhanteringen i hjärnan. ett imponerande helhetsgrepp en mycket läsvärd och innehållsrik presentation av musiken i våra hjärnor. Fagius har gjort en storartad insats i att sammanställa det mycket omfattande forskningsområdet som hela…
Köp här

Isbn: 9789188316752

Utgivningsår: 20150820

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780345479891

Utgivningsår: 20071120

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC

av: Lena Westholm

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken är skriven till dig som har ett barn eller en tonåring med adhd. Grundtanken är att ökad kunskap om adhd gör det lättare för dig att förstå och stödja ditt barn. Som förälder till ett barn eller en tonåring med adhd måste du kämpa och använda mer energi än andra föräldrar för att få tillvaron att fungera.…
Köp här

Isbn: 9789177413219

Utgivningsår: 20211109

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780375704055

Utgivningsår: 19991005

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC

av: Ann Allan

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Någonstans på vägen från skapelsens begynnelse till födelsen har du förärats med en överdos av välvilja, kreativitet, charm och ett piggt intellekt. Så pass, att det är lite för mycket. Du är född med en turbohjärna. Och alla känslor är förstärkta, intill tröttsamhet. Allt du upplever och allt du känner kan bli dig…
Köp här

Isbn: 9789163799020

Utgivningsår: 20160303

Utgivare: J.A.M Produktion

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Olsson

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Mycket i vår vardagsmiljö påverkar oss omedvetet och senare tids forskning visar på hur hjärnan bearbetar information. Skillnaden mellan den stora mängd sinnesintryck som hjärnan mottager och det lilla som vårt medvetande uppfattar är enorm. Den här boken tar upp olika aspekter i Den Omedvetna Zonen , som ger en…
Köp här

Isbn: 9789175690261

Utgivningsår: 20150930

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780375704062

Utgivningsår: 19991005

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC

av: Wolf Singer

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det pågår en livaktig diskussion i gränslandet mellan hjärnforskning och filosofi. Vilka implikationer har hjärnforskningens resultat för människobilden och föreställningen om viljans frihet? i Från hjärna till medvetande diskuterar den tyske hjärnforskaren Wolf Singer hur man med neurobiologins hjälp kan förklara hur…
Köp här

Isbn: 9789171733061

Utgivningsår: 20100416

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Maryanne Wolf

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
A remarkable tour de force by a world-renown neuroscientist explains that human beings were never born to read; this invention changed the very organization of man’s brain and altered the intellectual evolution of the species.
Köp här

Isbn: 9780060186395

Utgivningsår: 20070904

Utgivare: HarperCollins (USA)

Mediatyp: BB

av: Daniel G. Md Amen

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
BRAIN PRESCRIPTIONS THAT REALLY WORK In this breakthrough bestseller, you’ll see scientific evidence that your anxiety, depression, anger, obsessiveness, or impulsiveness could be related to how specific structures in your brain work. You’re not stuck with the brain you’re born with. Here are just a…
Köp här

Isbn: 9780812929980

Utgivningsår: 19991231

Utgivare: Crown Publishing Group

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ladberg

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Enkelt och lättfattligt om vår fantastiska hjärnaMed utgångspunkt i egna erfarenheter, yrkesmässiga och privata, skildrar Gunilla Ladberg hur hjärnan fungerar. Tonvikten ligger på vardagliga situationer och sådant som vi alla kan känna igen. Varför hittar jag inte nyckelknippan som ligger framför näsan på mig när jag…
Köp här

Isbn: 9789172321281

Utgivningsår: 20081010

Utgivare: Månpocket

Mediatyp: BC

av: Marie Julin

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken presenterar ett pedagogiskt arbetssätt som kan öka förutsättningarna för att nå ett gott resultat. Ett pedagogiskt arbetssätt innebär att man utgår från individens faktiska funktionsnivå, att man utforskar individens tänkande och perspektiv. Utifrån detta kan man möjliggöra lärande och utveckling. I boken får du…
Köp här

Isbn: 9789177411437

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Annika Nilsson, Lena Winqvist

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hjärnsmart lärande är en bok som handlar om minnet. Att lära sig nya saker handlar nämligen om att skapa hållbara långtidsminnen, minnen som sedan går att plocka fram när de behövs. Allt du minns, allt du lär dig och alla erfarenheter du bär på består av kopplingar mellan hjärnceller. Forskningen om hjärnan och hur den…
Köp här

Isbn: 9789188229113

Utgivningsår: 20180615

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av: Carolina Lindberg

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap
Carolina Lindberg har skrivit en varm, klok och insiktsfull bok om att vara förälder till tonåringar med en neuropsykiatrisk diagnos. Här varvas kunskap om adhd med fakta om vad som händer fysiskt och psykiskt under tonårstiden och vilka särskilda utmaningar en tonåring med diagnos ställs inför. Hur hjälper…
Köp här

Isbn: 9789127146211

Utgivningsår: 20160408

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Åsa Nilsonne

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Mindfulness Neurologi och klinisk neurofysiologi Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Vår kunskap om hjärnan är minst sagt ofullständig, men den växer explosionsartat. Jag gissar att många kan bli överraskade av hur just mindfulness visat sig vara ett användbart redskap i denna högteknologiska forskning. Idag accelererar kunskapen om hjärnan i takt med att metoder för hjärnavbildning utvecklas och…
Köp här

Isbn: 9789127144699

Utgivningsår: 20160205

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780062506597

Utgivningsår: 19930423

Utgivare: HarperCollins (USA)

Mediatyp: BC

av: Gunilla Ladberg

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Ny bok om vår mänskliga hjärna och vårt beroende av varandra Det är det viktigaste i livet ? och det mest förbisedda i vår tid: vårt beroende av varandra, ja vår förbundenhet med varandra. Gunilla Ladbergs nya bok, Hjärnan, flocken och ensamheten. Om människans natur och det moderna livet, handlar om vår mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789197343886

Utgivningsår: 20140402

Utgivare: Gunilla Ladberg Pedagogik & Språk

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780679756972

Utgivningsår: 19960213

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC

av: Inger Utholm

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Elle a pratiqué son métier pendant trente an. Elle est spécialisée et formée surtout dans la problématique concernant des enfants autistes.Pendant sa vie professionnelle elle a fait des analyses et a donné des conseils aux parents, professeurs et aux soignants sur une base regulière.   Quand le livre a été publié en…
Köp här

Isbn: 9789189462410

Utgivningsår: 20220113

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Paul H. Patterson

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
”Neurovetenskap är för närvarande ett av de mest spännande vetenskapliga fälten. Inom neurovetenskapen är ett av de hetaste forskningsområdena kopplingen mellan immunsystemet och hjärnan. Paul Patterson presenterar en klarsynt och uppdaterad genomgång av området. Denna forskning har djupgående konsekvenser för vår…
Köp här

Isbn: 9789197666060

Utgivningsår: 20130530

Utgivare: Pavus Utbildning

Mediatyp: BB

av: Oliver Sacks

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
From the legendary neurologist and bestselling author of “Awakenings” and “The Man Who Mistook His Wife for a Hat” comes a powerful and compassionate (“New York Times”) book that examines the power of music and how it affects the brain.
Köp här

Isbn: 9781400033539

Utgivningsår: 20080923

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC

av: Görel Kristina Näslund

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Ansiktsblindhet, även kallat prosopagnosi, definieras som oförmåga att känna igen bekanta ansikten. Görel Kristina Näslund, psykolog, medicine doktor och själv prosopagnostiker, har intervjuat ansiktsblinda män och kvinnor. Oliver Sachs, Jane Goodall, Marianne Ahrne, Ludvig Rasmusson och många fler kända och mindre…
Köp här

Isbn: 9789163182792

Utgivningsår: 20060420

Utgivare: Kärnhuset

Mediatyp: BB

av: Alexander Bard, Jan Söderqvist

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Filosofi Filosofi och religion Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
The Futurica Trilogy: In the late 1990’s, Swedish social theorists Alexander Bard and Jan Söderqvist started working on a radical new theory called The Netocracy Hypothesis. Mr Bard held a renowned series of lectures at the Stockholm School of Economics, Mr Söderqvist wrote a number of extensive magazine articles. They…
Köp här

Isbn: 9789174371567

Utgivningsår: 20110314

Utgivare: Stockholm Text

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780375700736

Utgivningsår: 19980112

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC