Bläddra

Voltaires resa

Köp här

Voltaires resa

Köp här
Voltaire, den franske upplysningsfilosofen, är inte alls död eller i alla fall inte längre. När han vaknar upp i Kjell Espmarks nya roman är det första han lägger märke till sina tänder! Han har fått dem tillbaka. Dem känner han igen, annars är allt annorlunda. Men ryktet om honom sprider sig snabbt och han tas i bruk. Voltaire ombeds att tjäna mänskligheten i egenskap av sändebud och representant för vårt högsta förnuft, FN. Han ger sig ut på en resa till världens oroshärdar och till dess herrar. Hans berättelse visar oss naturligtvis vår samtid i en narrspegel. Kjell Espmark har i Glömskans tid, sin lovprisade och mycket uppmärksammade romanserie, skildrat de senaste decenniernas Sverige. Nu vidgar han perspektivet till att gälla hela världen, men grundfrågan är densamma. Är det verkligen klokt, det här vi gör, säger, tänker?