Bläddra

Women’s language : an analysis of Style and Expression in Letters before 1800

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Women’s language : an analysis of Style and Expression in Letters before 1800

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Is there a special niche reserved for womens language? This is the theory tested empirically by the authors of Womens language, by means of an exhaustive stylistic analysis of a voluminous body of letters written in five different languages Latin, English, German, French, and Swedish from medieval times through to the long eighteenth century. In a detailed investigation of style and expression, the authors have applied a number of advanced methods of study to pinpoint how women expressed themselves to other women and whether they addressed themselves differently to men. Unveiling fascinating differences in language use, but none particular to female language, this authoritative work is a joy to follow for anyone interested in language, literature, stylistic analysis, and gender studies. Finns det ett särskilt kvinnorum i språket? Denna teori prövas empiriskt av författarna till Womens Language. Genom att utförligt analysera stil och uttryck i en omfattande samling brev (cirka 1 300 brev), skrivna på fem olika språk latin, engelska, tyska, franska och svenska från medeltid till och med 1700-talet, prövas här denna teori. För att komma åt hur kvinnor uttryckte sig när de skrev till kvinnor liksom för att undersöka om de uttryckte sig annorlunda när de skrev till män, samt, primärt som jämförelsematerial, hur män skrev till män eller män skrev till kvinnor, har författarna i denna synnerligen detaljerade undersökning av stil och uttryck använt sig av flera avancerade metoder. De kan visa på flera intressanta skillnader i språkbruket i kvinnors brev till kvinnor jämfört med de andra breven i de enskilda språken. Men teorin om ett särskilt kvinnligt språk oberoende av tid och rum, har inte verifierats. Detta kvalificerade arbete är en glädje att läsa för alla som är intresserade av språk, litteratur, stilanalys och genusforskning.