Bläddra

Yrkesdidaktiska dilemman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Yrkesdidaktiska dilemman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

De dilemman som presenteras speglar vitt skilda praktiker från yrkesutbildningar, men de frågor som uppstår finns inom all utbildning, exempelvis:

Hur ska lärare möta elever och studenter med särskilda behov av stöd? Hur ska den digitala revolutionen omfamnas? Hur kan lärare arbeta med svårigheter som rör bedömning och betygssättning?

Didaktiska dilemman är förstås något som alla lärarkategorier kan relatera till, Yrkesdidaktiska dilemman uppmuntrar till kollegial reflektion och diskussion och kan därmed varmt rekommenderas till alla pedagoger och didaktiker.

Sagt om boken:

"Yrkesdidaktiska dilemman bjuder på flera olika perspektiv på yrkeslärares arbete och utgör ett viktigt tillskott till litteraturen inom fältet. Avsnitten är grundade i författarnas olika forskningsprojekt och avslutas med diskussionsfrågor. Dessa didaktiska dilemman kan ligga till grund för ett viktigt fördjupningsarbete kring lärares arbete. Och som sagt, även om målgruppen är yrkeslärare kan både blivande och verksamma lärare inom alla utbildningsområden ha stor nytta av boken."
Marie Leijon, BTJ-häftet nr 13, 2021