Bläddra

Yrkesdidaktiska dilemman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Yrkesdidaktiska dilemman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

De dilemman som presenteras speglar vitt skilda praktiker från yrkesutbildningar, men de frågor som uppstår finns inom all utbildning, exempelvis:

Hur ska lärare möta elever och studenter med särskilda behov av stöd? Hur ska den digitala revolutionen omfamnas? Hur kan lärare arbeta med svårigheter som rör bedömning och betygssättning?

Didaktiska dilemman är förstås något som alla lärarkategorier kan relatera till, Yrkesdidaktiska dilemman uppmuntrar till kollegial reflektion och diskussion och kan därmed varmt rekommenderas till alla pedagoger och didaktiker.