Bläddra

21 tankar om det 21:a århundradet

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

21 tankar om det 21:a århundradet

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Vi har tämjt naturen, byggt samhällen och gjort enorma framsteg inom vetenskap och teknologi. Men vet vi verkligen vad vi ska göra av allt detta? Mycket snart måste vi bestämma hur vi ska använda all vår makt - innan ridån går ned för vårt släkte.

I succéboken Sapiens utredde Yuval Noah Harari mänsklighetens förflutna. Uppföljaren Homo deus profeterade om den avlägsna framtiden. I denna bok intresserar han sig för vår samtids 21 mest omedelbara utmaningar, bland dem terrorism, miljö, övervakning, ojämlikhet, globalisering, arbetslöshet, desinformation och krig. 

Trots hastiga förändringar och undergångstoner visar Harari vikten av att behålla sans och förnuft, både som kollektiv och som individer. Än kan utbildning och filosofi hjälpa oss. Än finns möjligheter att förstå den värld vi har skapat!

Yuval Noah Harari har doktorerat i historia i Oxford och är i dag knuten till Hebreiska universitetet i Jerusalem. Han slog igenom internationellt med Sapiens, och skriver och  föreläser därefter för en trollbunden världspublik.