Bläddra

Aktiv Förskola i läroplanen Handbok

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Aktiv Förskola i läroplanen Handbok

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Texten i Läroplan för förskolan, kapitel 2.2, Utveckling och lärande, är en författningstext med målbeskrivning som inte går in på metoder och sätt att nå målen. Förskolan har därför stor frihet att utforma sin verksamhet. Här har texten i läroplanen omformats till en bild i form av ett träd som är lättare att arbeta med för såväl lärare som föräldrar.

Pärmen innehåller olika blanketter som kan kopieras. De gör det enkelt att planera t.ex. teman. I särskilda avsnitt förklaras hur man använder alla pärmarna i serien för olika uppgifter som lära sig att lära, temaarbete, portfolio och en undersökande metod.

Med hjälp av registren i pärmen kan du överblicka hela programmet med mer än 600 olika övningar, 100 sånger, 60 lekar och 30 rim och ramsor. Dessutom ges mer än 300 tips på böcker och sånger som alla passar in i ämnena på trädet och i olika valda teman.