Bläddra

Asta och hennes rättigheter – Äldres och dementas rättigheter Vårdgivarnas och personalens skyldigheter

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Asta och hennes rättigheter – Äldres och dementas rättigheter Vårdgivarnas och personalens skyldigheter

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken redogör kortfattat och på ett lättillgängligt sätt för äldres och funktionshindrades rättigheter enligt gällande lagar och förordningar.

Läs mer
Den tar också upp vilka regler som gäller för verksamhet bland dessa grupper och för personal som arbetar inom området. Tillsammans med Socialtjänstlagarna ger denna bok en komplett bild av den aktuella lagstiftningen.

Om författarna
Nils Magnusson är jurist och socionom och har varit chef för socialtjänstavdelningen på Socialstyrelsen.