Bläddra

Att leva på sitt arbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Att leva på sitt arbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Vårt skattesystem har länge haft rykte om sig att kraftigt omfördela inkomster från hög- och medelinkomsttagare till dem som tjänar minst. Men i internationell jämförelse ändras bilden. Svenska låginkomsttagarna är jämförelsevis högbeskattade, och köpkraften är låg både hos medelinkomsttagarna och de allra sämst ställda.

I teorin gäller att vårt skattesystem skapar förutsättningar för ett jämlikt samhälle. Varför har det då misslyckats i praktiken? Hur kan man åtgärda denna skönhetsfläck i det svenska skattesystemet?

Här presenteras ett förslag till beskattning - en bonus i arbetsinkomstbeskattningen (BIA) - som innebär en skattelättnad kopplad till arbetsinkomster för låginkomsttagare.

Anita Lignell Du Rietz är ekonom och samhällsdebattör.

Läs boken online (PDF-format)