Bläddra

Basic Grammar Check (10-pack) – for Speakers of Arabic

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Basic Grammar Check (10-pack) – for Speakers of Arabic

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Det välkända grammatikhäftet Basic Grammar Check, som är avsett för gymnasiets A-kurs och som en repetition av högstadiets grammatik, har nu kommit i en arabiskspråkig version. Detta innebär att alla de svenska partierna i häftet har översatts till arabiska och i vissa fall modifierats. Denna satsning gör vi i den fasta förvissningen om att modersmålet spelar en stor roll vid inlärningen av ett främmande språk. Eftersom den arabisktalande delen av alla elever med invandrarbakgrund är den klart dominerande gruppen inom utbildningsväsendet, har vi valt att först satsa på detta språk.

Basic Grammar Check for Speakers of Arabic övar den engelska basgrammatiken och inleds med en diagnos som visar var eleverna har sina brister. Varje kapitel inleds med en grammatikruta om det aktuella grammatiska momentet. Häftet säljs i 10-pack tillsammans med sluttest och facit som kopieringsunderlag.