Bläddra

Bättre arbetsmiljö chefens och skyddsombudets roll

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Bättre arbetsmiljö chefens och skyddsombudets roll

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Den här skriften tar på ett grundläggande sätt upp chefens och skyddsombudets roller. Den beskriver på ett enkelt sätt chefens och skyddsombudets uppdrag, deras skyldigheter och rättigheter och hur de kan jobba tillsammans med att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar också upp grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och berör bland annat introduktion i arbetet samt risk- och friskfaktorer. Skriften kan gärna kompletteras med häftet Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare samt uppslagsboken Bättre arbetsmiljö Handbok. Tillsammans utgör de en bra grund för ett aktivt arbetsmiljöarbete på företaget.