Bläddra

Bättre arbetsmiljöhandbok

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Bättre arbetsmiljöhandbok

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns hänvisningar till fördjupningslitteratur och webbsidor. Exempel på ämnen som tas upp i boken är samverkan, ansvar, lagstiftning, EU-regler, ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård, stress, missbruk, hot och våld, diskriminering, konflikter, hälsa, friskfaktorer, arbetslokaler, belysning, ventilation, vibrationer, buller, belastningsergonomi, kemiska och biologiska hälsorisker, elektrisk och magnetisk strålning, personlig skyddsutrustning, arbetsskador och rehabilitering. Detta är 10:e upplagan.