Bläddra

Berätta med video

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Berätta med video

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Boken är inriktad på video- och TV-produktion för TV-bolagens, företagens, organisationernas och institutionernas behov. Tyngdpunkten ligger på berättandet och arbetsmetodiken. Boken tar även upp dramatik, programkomposition, analys, samspelad ljud och bild, intervjuteknik, synopsis och efterarbeten.

Läs mer
Boken är inriktad på video- och TV-produktion för TV-bolagens, företagens, organisationernas och institutionernas behov.
Tyngdpunkten ligger på berättandet och arbetsmetodiken. Boken tar även upp dramatik, programkomposition, analys, samspelad ljud och bild, intervjuteknik, synopsis och efterarbeten.
Siv Fagerholm är journalist och videointresserad förlagsredaktör och Erik Fagerholm är journalist, TV-producent och informationschef.