Bläddra

Boken om kroppens åldrande

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Boken om kroppens åldrande

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Gerontologi är läran om det biologiska, psykologiska och sociala åldrandet. Boken om kroppens åldrande betonar inte någon särskild teori utan beskriver i stället de faktiska skeendena i åldrandet och vilka konsekvenser de har.

Läs mer
Boken är uppdelad i tio fristående avsnitt som kan läsas i valfri ordning. Den vänder sig till utbildningar i vård- och omsorgsyrken och till redan yrkesverksamma sjuksköterskor och äldrevårdspersonal.

Om författarna
Andrus Viidik är professor i anatomi vid Aarhus universitet i Danmark. Han har under många år varit verksam inom europeisk och nordisk gerontologi och i synnerhet betonat det tvärvetenskapliga perspektivet.