Bläddra

Colores 8 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Colores 8 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Motiverande och lystfylld spanskundervisning

Med Colores kan du själv det arbetssätt som passar just din undervisning. Arbeta med böckerna som stöd genom hela kursen eller plocka det du behöver och som inspirerar dig just nu.

Den nya upplagan har genomgått en stor uppdatering och fokus ligger på fraser och muntlig kommunikation. För att göra undervisningen motiverande och lustfylld innehåller böckerna bastexter med situationer som eleverna känner igen sig i. När eleverna tagit till sig bastexterna kan de gå vidare med ett stort antal texttyper i extratexterna (Más textos). Extratexterna finn på tre olika nivåer.

Det här är nytt: Alla texter är nya eller omarbetade Fler övningar och nya övningstyper Övningsboken är helt i färg Tydligare layout och arbetsgång Ny, utökad lärarhandledning på webben Fortsatt fokus på både Spanien och Latinamerika Temakapitlen börjar med en bildordlista och en inspirerande illustration. Lärarhandledningar

Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Lärarhandledningen ger dig hjälp och stöd oavsett arbetssätt. Det finns bland annat tydliga mål i matrisform, nya färdighetsprov med bedömningsmatriser, stöd för formativ bedömning och facit.

Till varje tema finns dessutom ett mindre test som fokuserar på att läsa, skriva, tala och lyssna. Det finns förslag på spel, lekar och extraövningar av olika slag.

Colores 6 Allt-i-ett-bok

För att få igång den kommunikativa förmågan redan från start är huvuddelen av texterna olika slags dialoger. Temakapitlen har delats upp i kortare individuella kapitel där texter och övningar varvas i en tydlig struktur. Information om olika spansktalande länders kultur och samhälle finns på svenska och delvis på enkel spanska. Det finns även grammatik med övningar samt alfabetiska ordlistor.

Textbok 79

Takt och svårighetsgrad kan anpassas då eleven först arbetar med bastexter med lugn progression och sedan jobbar vidare med valbara texter på olika nivåer. Bastexterna bygger till stor del på dialoger, men det finns en stor variation av texttyper i de valbara texterna. Temakapitlen är nu fler, kortare och tydligare. Eleverna får öva på samtliga förmågor och på strategier av olika slag för att bygga upp språkkunskaperna successivt.

Övningsbok 79

Övningsboken innehåller många nya övningstyper med förmågorna i fokus. Efter att ha övat på förmågorna kan eleverna reflektera över och utvärdera sina kunskaper. Efter varje tema finns även ett test så att eleven kan repetera vad den lärt sig. I både tryckt och interaktiv bok ingår ett flertal webbövningar.

Colores 9 nyhet 2018!

Den omarbetade Colores 9 innehåller många nya teman, som till exempel Mis vacaciones, Mi día, Aficiones och En el futuro. Precis om de andra böckerna i Colores-serien finns det dessutom flera miniteman med extra frasträning och kommunikation, en fullspäckad övningssektion i övningsboken, webbövningar och lärarhandledning. Webbövningarna ingår i både tryckt bok och digitalbok.

Digitalt

Digitalböckerna och extramaterialet till de tryckta böckerna innehåller:

* Inlästa texter
* Hörövningar
* Webbövningar