Bläddra

Den myndige medarbetaren – strategier för ett konstruktivt medarbetarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Den myndige medarbetaren – strategier för ett konstruktivt medarbetarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Det sägs att arbetslivet förändras i en hisnande fart vilket ställer krav på medarbetare att vara flexibla, mångsidiga och ständigt beredda att lära om. Men går förändringen verkligen så fort? Författaren visar att det finns en stor potential i att skapa utrymme för medarbetare att engagera sig i målmedvetet och långsiktigt förändringsarbete.

Läs mer
För att detta ska fungera krävs ett arbetsklimat som präglas av ett ömsesidigt förtroende, kontinuitet, professionalism och en respekt för mänsklig mångfald.
Boken har tilldelats Reflektionspris 2003 av tidningen Personal & Ledarskap och Centrum för Personal och Utveckling.

Om författarna
Stefan Tengblad är professori företagsekonomi och verksam vid Högskolan i Skövde.