Bläddra

Der Sprung 1 Mapp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Der Sprung 1 Mapp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Våga språnget - och landa i tyskan!
Der Sprung! är ett målstyrt läromedel som ökar elevernas lust att ge sig i kast med det nya språket. Den tydliga arbetsgången mot klara och bestämda mål i kombination med ett spännande och stimulerande innehåll har gjort Der Sprung! till en mycket populär och uppskattad läromedelsserie.

Läs mer
Der Sprung! 1
Der Sprung! 1 är en allt-i-ett-bok. Texterna och övningarna är mycket varierade och av olika svårighetsgrad. De ger alla elever möjlighet att fördjupa sig efter sin egen förmåga och få känna att de lyckas i sitt arbete. Här finns s.k. helikoptertexter där eleverna tränas i att förstå innehållet i en text utan att känna till betydelsen av varje ord. Stjärnuppgifterna, en form av överkursuppgifter, hjälper eleven att bygga upp sitt ordförråd. Uttalsövningar kommer in tidigt, och sång, musik, knep och knåp finns i alla kapitel. Många uppgifter stimulerar också till att gå vidare och söka egen kunskap.
Lärarmaterialet
Lärarmaterialet innehåller genomgångar kapitel för kapitel med kommentarer, metodiska tips, kopieringsunderlag med extrauppgifter och fördjupningsavsnitt samt kunskapsutvärderingar. Dessutom finns förslag till arbete med portfoliometodiken och slutligen ett rejält repetitionsavsnitt. I den nya upplagan är innehållet "förpackat" som pdf-filer på en cd, som du som lärare själv kan skriva ut i valda delar och vid rätt tillfälle dela ut till eleverna (kopieringsunderlagen).
Hörövningar
Der Sprung! hörövningar för år 6 och 7 innehåller ca 45 inspelade hörövningar som till stora delar följer progressionen i Der Sprung! 1 och 2. Övningarna är indelade i tre nivåer: Nivå 1 som passar för både år 6 och 7 och Nivå 2 och 3 som passar bäst för år 7. Texterna finns inspelade på en audio-cd och övningarna ligger i form av kopieringsunderlag på en cd-rom.
Materialet är inte knutet till eller beroende av någon viss text, så du kan använda det tillsammans med vilket läromedel som helst. I övningarna ingår ett tiotal autentiska intervjuer med ungdomar från Tyskland och Österrike.
Övningarna går ut på att eleverna ska uppfatta den viktigaste informationen i det de hör. De behöver inte förstå allt. Variationen på övningarna är stor och de är lätta och roliga att använda. I många fall finns också uppföljningsuppgifter där eleverna tränar fraser de hört i övningen. Du får skriva ut och kopiera kopieringsunderlagen i obegränsat antal exemplar.
Mein Buch
Studiesatsen kan kompletteras med elevens egen bok i tyska: Mein Buch. Den passar för elever i årskurs 6 och 7. Här fyller eleverna i uppgifter om sig själva, på den nivå de befinner sig, och med det innehåll som de är intresserade av: sin stil, sitt rum, sin familj etc. I Mein Buch finns också roliga "personlighetstester" och ytterligare övningar kring de tysktalande länderna.