Bläddra

Did ämnesteori i matematik 1

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Did ämnesteori i matematik 1

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Serien, Didaktisk ämnesteori i matematik, är i första hand avsedd för utbildning och fortbildning av grundskolans lärare och läromedlet är uppdelat i tre böcker.

Läs mer
Del 1 – Grundläggande aritmetik
En bok om matematisk didaktik, hur barn bygger upp sitt matematiska tänkande. Boken behandlar talbegreppet och de tankar, räknelagar och tekniker som ligger till grund för de fyra räknesätten.
Del 2 – Rationella tal och irrationella tal
Boken ägnar stor uppmärksamhet åt införandet av de negativa och rationella talen. Här presenteras också en arbetsmetod.
Del 3 – Mätning, geometri, funktioner, sannolikhetslära och statistik
Boken behandlar principerna för mätning och underlättar förståelsen för mätning.

Om författarna
Wiggo Kilborn är lärarutbildare vid Göteborgs universitet och har skrivit såväl metodiklitteratur som läromedel.