Bläddra

E2000 Bokföring i butik Ver häfte

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

E2000 Bokföring i butik Ver häfte

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Bättre förståelse för bokföring och redovisning - träna vid datorn!
E2000 Bokföring i butik är en sammanhängande interaktiv redovisningsövning för dator respektive manuellt bruk. Den omfattar tre månaders grundbokföring i en dagligvarubutik - totalt 115 verifikationer. I uppgifterna ingår också att upprätta bokslut för hela året samt att göra bokslutsanalyser. Materialet ger snabbt kunskap om hur man sköter bokföringen i ett mindre företag.

Läs mer
Det interaktiva cd-materialet E2000 Bokföring i butik är unikt!
- Övningarna kan påbörjas och avslutas på olika datorer
- Alla fel påtalas direkt
- Ingen felsökning i efterhand - inga omföringar
- Prov inklusive betyg IG-MVG
- Ständigt nya provuppgifter genom slumpvalsgenerator
- Tar endast lite minnesutrymme
Verifikationshäfte för manuella bokföringsövningar innehåller verklighetsnära uppgifter för en nystartad butik i tre avsnitt:
- Tre månaders grundbokföring. Totalt 115 verifikationer som ska konteras. Varje månad avslutas med momsöverföring och skattedeklaration.
- Bokslutet.
- Bokslutets analys.
Kortfacit till uppgifterna finns i boken.
Verifikationshäftet är avsett att användas antingen som ett fristående övningsmaterial eller som ett komplement till det interaktiva cd-materialet.
E2000 Bokföring i butik är mycket enkelt att använda. Det är väl utprövat i såväl traditionell undervisning som distansundervisning. Det är avsett bl.a. för kurserna Företagsekonomi B, Småföretagande A och Redovisning och beskattning i gymnasieskolan, komvux och CLL. Materialet kan även användas i företagsintern utbildning och annan grundläggande utbildning i bokföring och bokslut.
Lärarhandledning till materialet finns att ladda ner till din dator, klicka på Produktstöd här ovan!
Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på vismaspcs.se/produkter/skola