Bläddra

E2000 Compact Småföretag A Lhl+cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

E2000 Compact Småföretag A Lhl+cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Från affärsidé och kalkylering till marknadsföring och försäljning samt bokföring och lönsamhetsbedömning – en praktisk handbok i företagande som väl speglar entreprenörskapet och småföretagandets villkor. Den ger många praktiska inblickar och exempel i att starta och driva företag.

Läs mer
E2000 Compact Småföretagande A innehåller både fakta och övningar:
- Faktaavsnitten – förklarar de viktigaste begreppen, sambanden och metoderna, belysta med många praktiska exempel, checklistor etc. utifrån företagande men även privatekonomi.
- Övningsuppgifterna – är verklighetsförankrade, engagerande och varierade vad beträffar typer och svårighetsgrad. Dessutom finns IT-uppgifter och praktikfall samt en övergripande projektuppgift. Boken ger också möjlighet att träna den dubbla bokföringens grunder, manuellt eller på dator.
- Att luta sig mot – snabbrepetition i handelsräkning, formelsamling och affärsordlista (även på engelska) m.m. finns som stöd.
I serien finns Lösningar och en Lärarhandledning med planeringsförslag, pedagogiska tips, stordiaunderlag, provuppgifter m.m.
Boken är även lämpad för Företagsekonomi 1 enligt GY 2011.

Om författarna
Jan-Olof Andersson är lärare och konsult, Cege Ekström är metodiklärare och lektor i ekonomiska ämnen samt konsult. De båda har skrivit ett flertal läroböcker inom ekonomi och juridik. Jöran Enqvist är ekonomilärare, lärarutbildare och administratör. Rolf Jansson är koncernchef i Cordovan Group.