Bläddra

E2000 Light Fek A Lärhl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

E2000 Light Fek A Lärhl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Light - i ordets alla positiva bemärkelser - är detta läromedel för Företagsekonomi A! Här finns kursens kärninnehåll, presenterat på ett rakt och engagerande sätt.
Den kombinerade fakta- och uppgiftsboken består av en grunddel och en valbar fördjupningsdel som erbjuder dig och dina elever möjlighet att gå vidare inom de områden ni finner intressanta och relevanta - om tid finns.

Läs mer
- Enkelt - går rakt på sak och förklarar med hjälp av en stor mängd exempel och figurer, de viktigaste begreppen, sambanden och metoderna.
- Aktiverande - fängslar och engagerar, med problembaserade texter och uppgifter, ett integrerat projekt, en omfattande fältuppgift och ett integrerat företagsspel.
- Flexibelt - ger valfrihet genom att en grunddel tar upp alla moment i kursplanen och en ta reda på mera-delen ger eleven möjlighet att gå djupare och vidare.
- Verklighetsförankrat - har rikligt med exempel från verkliga företag, och uppgifterna är realistiska. Viss uppgiftslösning sker med hjälp av internet.
E2000 Light Företagsekonomi A är ett heltäckande läromedelspaket: kombinerad fakta- och uppgiftsbok, lösningar och lärarhandledning med Företagsspel samt planeringsförslag, pedagogiska tips, stordiaunderlag och provuppgifter.
Boken är användbar även i Företagsekonomi 1 enligt GY 2011.
Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på vismaspcs.se/produkter/skola
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.