Bläddra

Ekonomisk styrn inom sjukvården

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Ekonomisk styrn inom sjukvården

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Den ekonomiska styrningen av sjukvården bör i större utsträckning uppmärksamma personalredovisning och tvärvetenskaplig mätning av resultatet. I stället för att söka efterlikna de ekonomiska styrningsmodeller som utvecklas inom industrin bör sjukvården framhålla sin egen profil.

Läs mer
Den ekonomiska styrningen av sjukvården bör i större utsträckning uppmärksamma personalredovisning och tvärvetenskaplig mätning av resultatet.
I stället för att söka efterlikna de ekonomiska styrningsmodeller som utvecklas inom industrin bör sjukvården framhålla sin egen profil. Eftersom sjukvården arbetar med människor och relationer är det viktigt att utveckla ekonomisystem som omfattar - monetära, humanistiska och medicinska värden - värden som också kan mätas i resultatet.
I boken presenteras mått och mätmetoder som kan ingå i en tvärvetenskaplig modell för ekonomisk styrning av sjukvården. Personalredovisning, indikatorer på produktivitet och effektivitet sammanförs med affärsredovisning, och resultatmätningens många dimensioner visas.
Författaren är ekonomie doktor i företagsekonomi, samt forskare och universitetslektor vid Stockholms universitet och Ekonomihögskolan i Växjö.