Bläddra

Elektronik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Elektronik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läs mer
Ett basläromedel för faktainhämtning inom fordonsprogrammet. Elektronik ingår i serien FORDONSTEKNIK.
Faktaboken ger fördjupade kunskaper inom elområdet och behandlar bl a ämnen som pulserad likström och växelström, halvledartillämpningar, bildatorer, digital teknik m m. Ett särskilt avsnitt behandlar hjälpmedel för felsökning. Boken är rikt illustrerad och tryckt i färg. Referenser finns till ITK:s Ellära i den fordonstekniska serien.
Till faktaboken finns ett separat facit.
Arbetsuppgifterna i slutet av faktaboken kan även erhållas i ett separat häfte.
Elektronik kan delvis användas som faktabok för den nya LP 2000.