Bläddra

Epos Lärarhandledning

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Epos Lärarhandledning

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Kurs A och B
Epos Lärarhandledning består av tre delar:
Kompletterande material till Epos A och Epos A+B, en temadel samt en cd-skiva med kartor och konstverk.

Läs mer
Det kompletterande materialet finns samlat i avsnitt som följer kapitelindelningen i Epos. Varje avsnitt är uppdelat på fyra delar:
• Introduktion via en tidsbild. Här ges förslag på hur man via en upplevelse från en försvunnen tid - en bild eller en text - introducerar ett nytt historiskt avsnitt. Läraren får en bakgrund och förslag på tolkningar och frågeställningar. De flesta konstverken finns reproducerade på cd-skivan.
• Arbetsfrågor av olika slag. Förståelse- och orienteringsfrågorna fokuserar på enklare kunskapsnivåer och motsvarar betygsnivån godkänd. Fördjupningsfrågorna är mer övergripande: jämförelser, analyser och orsakssammanhang. Dessutom finns viktiga namn och begrepp samlade till varje avsnitt.
• Översikter och visualiseringar. Under denna rubrik ges förslag på sammanfattningar och översikter, oftast enligt formeln bakgrund - händelseförlopp - följder.
• Historia som verktyg för att förstå samtiden. I detta avsnitt ges förslag till hur det historiska materialet kan användas i tolkningen av vår egen tid.