Bläddra

Får kvinnor tjäna pengar på barn? Vinst och kapitalism i förskolan

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Får kvinnor tjäna pengar på barn? Vinst och kapitalism i förskolan

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Är kapitalismen bara för män, medan kvinnor skall vara nöjda med planekonomisk torftighet? Män tycks få tjäna pengar på prylar som barn konsumerar. Men kvinnor får inte tjäna pengar på barnomsorg.

När de offentliga monopolen försvagades fick fler konkurrera om medborgarnas val av vård, skola och omsorg. Inom förskolan var detta vägen mot egenmakt och respekt. Kvinnor kunde få högre löner och ta vara på sina erfarenheter som företagare i stället. I dag är 12 % av barnomsorgen och 17 % av förskolorna i enskild regi.

Men maxtaxan, den allmänna förskolan, minskade ersättningar och en ny aktiebolagsform försvårar för dem som vill erbjuda fria alternativ. Nu börjar förskolor gå i konkurs. Kommer enskilda förskolor bara att bli en historisk parentes? Och vilka konsekvenser får det för jämställdhet och valfrihet?

Läs boken online här (PDF).