Bläddra

Företaget och omvärlden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Företaget och omvärlden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
I dagens företagsvärld handlar till stor del om att hantera omvärldsinformation! Tillgången på informationskällor är mycket större än man oftast föreställer sig, och med datorns hjälp har det blivit enklare att hämta och använda omvärldsinformation i ett företag. Här presenteras en ny metod för att klargöra företagets verkliga informationsbehov. Boken är upplagd som en praktisk handbok.

Läs mer
Nittiotalets företagande handlar till stor del om att kunna hantera omvärldsinformation! Tillgången på informationskällor i världen är mycket större än man oftast föreställer sig, och med datorns hjälp har det blivit enklare att inhämta och använda omvärldsinformation i ett företag.
Boken är upplagd som en praktisk handbok. Här presenteras en ny metod för att klargöra företagets verkliga informationsbehov. Kunskaper om omvärlden står i centrum snarare än analyser och beslutsprocesser som i vanliga strategiböcker. Boken utsågs av Sveriges Marknadsförbund till Årets marknadsföringsbok 1994.