Bläddra

Försök med biologi Lärarbok

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Försök med biologi Lärarbok

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Bygger upp barnens förståelse i naturvetenskap!
En mängd experiment med elevblad för kopiering och tydliga lärarinstruktioner. Du kan använda böckerna från vilket skolår som helst.

Läs mer
Innehåll: Växter, Djur, Människan, Kretslopp

En del av undersökningarna görs utomhus, men de allra flesta går utmärkt att göra i klassrummet. Det som behövs är enkelt material som petflaskor, luppar och vatten, en del växter och lite vanliga småkryp.

I varje kapitel finns:
- En berättelse eller bild som ger inspiration och nyfikenhet
- Fakta för läraren
- Experiment och övningar, där varje experiment har ett elevblad för kopiering och en lärarsida med tydliga instruktioner, bilder och förklaringar
- Lite idéhistoria att berätta för klassen

Om författarna
Läromedelsförfattaren Hans Persson är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands, och har belönats med NE:s Kunskapspris för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning" och Lärkanpriset för sin "unika förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare."