Bläddra

Geografi 3 Lärarbok

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Geografi 3 Lärarbok

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här
Rondo Geografi innehåller geografiska basfakta och ger förståelse för människans och naturkrafternas inverkan på Jorden.

Läs mer
Ett genomgående tema är miljöaspekterna: Vilka blir konsekvenserna av t.ex. industrins utsläpp? Vad innebär kretsloppstänkandet och hur når vi fram till ett rättvist och rimligt resursutnyttjande? Innehållet speglas i allmänna tematiska avsnitt, men lika mycket i de regionala översikterna världsdel för världsdel, region för region med konkreta länderexempel. Till texten finns regelbundet uppgifter för kunskapskontroll, analys och eftertanke.
Rondo Geografi innehåller samma text som skolårsdelarna 1-3 men har ett gemensamt register och löpande paginering.
Geografi 1 innehåller: På Jordens yta, Jorden och kartan, I lufthavet, Vatten, Isen och Polarområdena, Rörelser i jordskorpan, Gamla och unga berg, Europa.
Geografi 2 innehåller: Jordens befolkning, Städer, Jordens naturtillgångar, Skogen, Asien, Afrika.
Geografi 3 innehåller: Jordbruk och fiske, Industri, Energi, Handel och transporter, Amerika, Australien, Oceanien.
Lärarböckerna innehåller framför allt elevuppgifter av olika slag för kopiering.
Rondo grundböcker och lärarböcker finns dessutom i samhällskunskap, historia och religionskunskap.
Grundböckerna finns som ljudböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Beställs hos Inläsningstjänst, tel 08-556 115 50. www.inlasningstjanst.se