Bläddra

Geografisk informationsbeh 4 u

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Geografisk informationsbeh 4 u

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här
Geografisk informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar Geografisk informationsbehandling utvecklas snabbt och har fått en allt större betydelse inom flera områden. Idag används tekniken inom så skilda verksamheter som samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. I denna omarbetade utgåva av den mest spridda läroboken på svenska inom GIS-området har alla kapitel genomgått en omfattande revidering och några nya tillkommit. Den nya versionen beskriver bl.a.: GPS och andra moderna satellitsystem för datainsamling Webbtillämpningar av GIS Integrerade databaslösningar Nya tillämpningsområden De senaste svenska geodetiska referenssystemen Initiativ för att öka användningen av geografiska data Boken är anpassad till behoven inom universitetens och högskolornas introduktionskurser, men innehåller även material på en mer avancerad nivå. Den är också lämplig för yrkesverksamma inom GIS-området som vill öka sina teoretiska kunskaper i ämnet.