Bläddra
Sökresultat för Formas... Rensa filter?

Isbn: 9789154060849

Utgivningsår:20131113

Utgivare: Formas

Mediatyp: BB

Isbn: 9789154060528

Utgivningsår:20110317

Utgivare: Forskningsrådet Formas

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Ola Bergström, Piero Colla, Hervé Corvellec, Barbara Czarniawska, Lars Engwall, Lena Gerholm, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Rolf Lundin, Alf Rehn, Miriam Salzer Mörling, Emma Stenström, Jeanette Wetterström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad innebär det att arbeta med en avhandling? Varför blir detta arbete en sådan viktig del av identiteten? Hur resonerar handledare? När och för vem blir avhandlingen ett livsverk? I boken reflekterar ett antal aktiva forskare över avhandlingsskrivande, inträdet i forskarkollektivet och självständig forskning. Den är…

Isbn: 9789144041889

Utgivningsår:20030606

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Isbn: 9789154059867

Utgivningsår:20070601

Utgivare: Formas

Mediatyp: BB

av:Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Reppen

Så byggdes villan är en unik exposé över en betydande del av vårt kulturarv –vardagsarkitekturen inom villabyggandet i Sverige. Boken visar tidstypiska villor och karakteristiska byggnadsdetaljer decennium för decennium, från de första villorna byggda på 1890-talet fram till villor byggda under 2000-talets första…

Isbn: 9789154060054

Utgivningsår:20090922

Utgivare: Forskningsrådet Formas

Mediatyp: BB

Isbn: 9789144060170

Utgivningsår:20050412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av:Louise Arvidsson

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Många vill påstå och tro, att den uppdelade datan i vad det gäller kön speglar vårt naturliga beteende. Att vi helt enkelt bara är födda sådana. Våra hormoner, våra vulva eller penis och vår hjärna är alla direkt länkade till varandra och därför vill kvinnor lägga mer pengar på skönhetsprodukter, ta hand om hushåll och…

Isbn: 9789189569041

Utgivningsår:20221025

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

Isbn: 9789154060351

Utgivningsår:20090915

Utgivare: Forskningsrådet Formas

Mediatyp: BB

Isbn: 9789179881832

Utgivningsår:20030411

Utgivare: Formas

Mediatyp: BB

Isbn: 9789154059171

Utgivningsår:20040421

Utgivare: Formas

Mediatyp: BB

av:Enno Abel, Arne Elmroth

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Bra inomhusklimat och effektiv energianvändning är av yttersta vikt när nya hus ska byggas. Ny teknik har fått ner behovet av energi för uppvärming till ungefär hälften sedan 70-talet. Men elförbrukningen har ökat kraftigt. Här presenterar författarna en systematisk helhetssyn att både spara energi och åstadkomma ett…

Isbn: 9789154060207

Utgivningsår:20081113

Utgivare: Forskningsrådet Formas

Mediatyp: BC

av: Harrie

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Geografisk informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar Geografisk informationsbehandling utvecklas snabbt och har fått en allt större betydelse inom flera områden. Idag används tekniken inom så skilda verksamheter som samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. I denna omarbetade utgåva…

Isbn: 9789154060153

Utgivningsår:20080818

Utgivare: Formas

Mediatyp: BZ

Isbn: 9789154060511

Utgivningsår:20100119

Utgivare: Forskningsrådet Formas

Mediatyp: BC

Isbn: 9789154060498

Utgivningsår:20100902

Utgivare: Forskningsrådet Formas

Mediatyp: BC

Isbn: 9789154060818

Utgivningsår:20140624

Utgivare: Formas

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Ola Bergström, Piero Colla, Hervé Corvellec, Lars Engwall, Lena Gerholm, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Rolf Lundin, Alf Rehn, Miriam Salzer Mörling, Emma Stenström, Jeanette Wetterström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad innebär det att arbeta med en avhandling? Varför blir detta arbete en sådan viktig del av identiteten? Hur resonerar handledare? När och för vem blir avhandlingen ett livsverk? I boken reflekterar ett antal aktiva forskare över avhandlingsskrivande, inträdet i forskarkollektivet och självständig forskning. Den är…

Isbn: 9789144064383

Utgivningsår:20030606

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

Isbn: 9789113034980

Utgivningsår:20100921

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av:Ann Runfors

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Hur hanterar skolorna integrationsfrågorna i praktiken? Når skolorna och lärarna upp till de höga krav som samhället ställer på dem? Här presenteras…

Isbn: 9789151840109

Utgivningsår:20030303

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av:Johan Sandén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns stora förhoppningar om att digitaliseringen av den offentliga förvaltningen ska leda till förbättringar. I skolan finns särskilt starka förhoppningar om ekonomiska besparingar, förbättrad arbetsmiljö och höjd kvalitet i utbildningen. Utifrån intervjuer med lärare och med hjälp av en teori om social…

Isbn: 9789189109841

Utgivningsår:20210928

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Isbn: 9789154058945

Utgivningsår:20061106

Utgivare: Formas

Mediatyp: BB

Isbn: 9789154060146

Utgivningsår:20080609

Utgivare: Formas

Mediatyp: BB