Bläddra

Grundpärm – Utvecklande och lärande i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Grundpärm – Utvecklande och lärande i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Grundpärmen är en handbok för förskollärare som innehåller idéer, aktiviteter och övningar för arbetet med barnen. I pärmen finns 20 kapitel och varje kapitel innehåller en övning för varje åldersgrupp 1–2 , 2–4 och 4–6 år, totalt 60 övningar. Dessutom finns det 14 undersökande övningar från pärmen Upptäck och undersök.

Sidorna i pärmen är enkelt upplagda med steg-för-steg-texter och bilder eller skisser.

Du kan arbeta fritt med övningarna för samlingar, teman eller terminer. Om du vill kan du knyta an övningarna till Läroplan för förskolan (Lpfö 98, 2010) kapitel 2:2 Utveckling och lärande.