Bläddra

HANDEL Praktisk marknadsföring B Lärarhandledning +cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

HANDEL Praktisk marknadsföring B Lärarhandledning +cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Boken ger fördjupade färdigheter i marknadsföring i butik och andra handelsföretag. Faktatext, praktiska exempel, företags- och yrkesporträtt ger inblick i allt från marknads- och säljplanering till kampanjer, reklam och exponering. Boken bygger på en flexibel blandning av traditionellt klassrumsarbete och ett laborativt arbetssätt som stimulerar till fördjupning, informationssökning och kontakter med näringslivet.

Läs mer
I läromedlet ingår:
- Konsumtions- och köpvanor
- Marknads- och säljplanering
- Marknadsundersökningar
- Kampanjer och säljstöd
- Intern marknadsföring
- Butiksinredning och säljmiljö
- Skyltning och exponering
- Annonsering och direktreklam
- Aktiviteter och evenemang
- Lagar och etik