Bläddra

Haren (5-pack) – Mattekul

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Haren (5-pack) – Mattekul

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Träna med haren! I Mattekul för år 2 finns sju tränahäften med en rik variation på övningar, däribland korsord, rebusar, labyrinter, tabeller samt räkna och måla. Träna med Haren behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-100.Där tränar eleverna på: • additioner och subtraktioner upp till 100 • talens placering på talmattan • större än - mindre än • udda – jämnt • hälften – dubbelt • talfamiljer • tiotal och ental • plus eller minus • väga jämnt • flytta tal • talkedjor • öppna utsagor.