Bläddra

Ibland rostar gammal kärlek – lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Ibland rostar gammal kärlek – lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Ibland rostar gammal kärlek är ett komplett läromedel där varje kapitel inleds med en fristående fortsättning på historien om Johanna och Patrik från boken Gammal kärlek rostar aldrig.

Lärarpaket
Lärarpaketet till Ibland rostar gammal kärlek består av digitala resurser och ett tryckt lärarmaterial. De digitala resurserna nås via aktiveringskoder som finns i den tryckta lärarhandledningen. Tre koder ingår i varje lärarhandledning, så att tre lärare kan ha tillgång till allt innehåll i digitalt format samt elevernas digitala läromedel.
Den tryckta lärarhandledningen innehåller övningar kapitel för kapitel. Lärarpärmen består till största delen av kopieringsunderlag vars innehåll delvis sammanfaller med övningarna som finns i elevernas digitala läromedel. Här finns förslag till muntliga uppgifter, övningar i ordkunskap, ordbildning, grammatik, lucktext samt manus till lärobokens hörförståelseövningar. Kapiteltesten med facit finns endast i lärarpärmen.

Digitala resurser
Interaktiv version av lärarmaterialet, i vilken det går att söka, stryka under, anteckna och länka
Elevbokens digitala läromedel