Bläddra

Intranätboken

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Intranätboken

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Boken handlar inte om tekniken bakom intranät eller hur man implementerar ett intranät, utan fokuserar på "mjuka" saker som innehåll, kommunikation, organisation, kultur, lärande och gränssnitt. Den visar på de möjligheter och svårigheter det innebär att skapa system som stödjer individens och organisationens processer.

Läs mer
Boken handlar inte om tekniken bakom intranät eller hur man implementerar ett intranät, utan fokuserar på "mjuka" saker som innehåll, kommunikation, organisation, kultur, lärande och gränssnitt. Den visar på de möjligheter och svårigheter det innebär att skapa system som stödjer individens och organisationens processer.

Intranätboken kan läsas från pärm till pärm, men man kan också välja att läsa de kapitel man är mest intresserad av, eftersom de är fristående. Varje författare har skrivit om den del av intranät hon/han behärskar bäst. Boken rör sig från det övergripande och något mer teoretiska till en fallstudie av portalutvecklingen inom Telia, och avslutas med en mer handgriplig diskussion om vikten av att skapa användarvänliga webblösningar. Perspektivet är snarare utifrån en vidareutveckling av ett befintligt intranät än en start av ett nytt.

Boken är främst avsedd för dem som arbetar med webbfrågor inom något större organisationer, men är även tänkt för högskole-/universitetskurser i medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi och informatik.

Om författarna
Författare till boken är Mats Bark, konsult vid Nordisk Kommunikation i Köpenhamn, Mats Heide, doktorand vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, Maria Langen, tidigare ansvarig för Telias MyNet-projekt, numera projektledare vid IT Ledarna i Stockholm samt Else Nygren, forskare och lärare i Människa-dator-interaktion vid Uppsala universitet.