Bläddra

Jung in Europa VHS och lärarhäfte – Tyska 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Jung in Europa VHS och lärarhäfte – Tyska 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Jung in Europa är ett dokumentärmaterial om sex unga människor som bor i olika tysktalande områden i Europa: Sandra från Hamburg, Peter från Südtirol, Nina från Luzern, Baris från Liechtenstein, Björn från Wien och slutligen Christiane från Berlin. Filmen är avsedd för steg 2–4. Några av personerna (Sandra) och platserna i filmen anknyter till fristående texter i Das Dach 3, Das Dach 4, Meine Welt neu och Unsere Welt neu. Filmen kan också användas helt oberoende av vilket läromedel man använder. De sex avsnitten, som är knappt 10 minuter långa, kan visas med eller utan tysk textning. LGR 11 och GY 11 Jung in Europa är väl anpassad till ämnesplanerna för Moderna Språk inom Gy 11 och Lgr 11 genom att helt och hållet bestå av autentiskt material som behandlar unga människor och deras vardag, intressen, aktiviteter, åsikter, känslor och erfarenheter. Vi får inblick i levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i de tyskspråkiga områdena i Europa: Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein och Sydtyrolen i Italien. Övningarna i det medföljande häftet ger eleven stöd för att utveckla den språkliga säkerheten genom att besvara frågor i anslutning till filmerna och diskutera de teman som behandlas. Där finns också förslag på andra sätt att arbeta med filmerna, t.ex. citatjakt, bildbeskrivning, lucktexter, sammanfattning och friare uppgifter att lösa i grupp. film video dvd tyska