Bläddra

Kommunalrätt 15:e uppl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Kommunalrätt 15:e uppl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Denna lärobok ger i kortfattad form en presentation av grunddragen av kommunalrätten med tonvikt på de regler som gäller för de borgerliga primärkommunerna. I den 15:e upplagan har ett antal ändringar och omarbetningar gjorts med anledning av ny lagstiftning.

Läs mer
Denna lärobok ger i kortfattad form en presentation av grunddragen av kommunalrätten med tonvikt på de regler som gäller för de borgerliga primärkommunerna. I den 15:e upplagan har ett antal ändringar och omarbetningar gjorts med anledning av ny lagstiftning.
Boken är indelad i följande avsnitt: Kommuntyper och kommunal indelning, Kommunernas uppgifter och maktbefogenheter, Den kommunala organisationen och funktionsfördelningen, Handläggningen av kommunala ärenden, Kommunernas ekonomi, Statskontrollen över kommunerna samt Kommunala besluts civilrättsliga verkningar.

Om författarna
Håkan Strömberg har varit professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet.