Bläddra

Konstruktionsmaterial

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Konstruktionsmaterial

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läs mer
Boken avser att ge en grundläggande förståelse för sambanden mellan materialens uppbyggnad och egenskaper.
Metallernas mekaniska egenskaper, från dislokationsteori till utmattningshållfasthet, har ägnats stort utrymme. Fasomvandlingar behandlas ingående beträffande diffusion, kärnbildning och tillväxt. Viktiga tillämpningar av dessa kunskaper är värmebehandling och svetsning.
Stål ägnas stort utrymme medan övriga metaller behandlas mera kortfattat. Nya material såsom plaster, fiberkompositer och keramer ges utförliga beskrivningar med hänsyn till deras speciella egenskaper.
De stora och svåra kapitlen har försetts med övningsuppgifter och facit, vilket gör att boken även är lämpad för självstudier.
Konstruktionsmaterial är avsedd för ingenjörsutbildning och annan högre teknisk utbildning.
Innehåll
Plastisk deformation, härdningsmekanismer, mekaniska egenskaper, mikroskopering, fasomvandlingar, stelning, fasomvandlingar i fast tillstånd, strukturomvandlingar, järn och stål, gjutjärn, kopparlegeringar, lättmetaller, svetsmetallurgi, korrosion, keramer, plaster, fiberkompositer, materialval.