Bläddra

Köprätten : en introduktion

Köp här

Köprätten : en introduktion

Köp här
Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommer om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Behandlingen av olika köprättsliga problem sker i stor utsträckning på liknande sätt oberoende av om exempelvis köplagens, konsumentköplagens, internationella köplagens eller jordabalkens bestämmelser tillämpas. Med utgångspunkt i typiska problem som kan uppkomma behandlar boken alla dessa lagar. I viss mån behandlas även regleringen i standardavtal. Det traditionella domstolsperspektivet på köprätten kompletteras med ett mer partsorienterat. I många fall beskrivs inte bara hur problem ska lösas, utan också hur de kan förebyggas.