Bläddra

Läsförståelse B Lärarens bok

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Läsförståelse B Lärarens bok

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt, samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett facit kan naturligtvis aldrig täcka alla alternativa formuleringar och funderingar – det viktiga är att eleven kan motivera sina svar.

Handledningarna till del B och del C ger till varje kapitel ett förslag till skrivuppgift, vars syfte är att fördjupa något från kapitlet.

Ett kopieringsunderlag i Lärarens bok underlättar dokumentationen av varje elevs läsförståelseutveckling.