Bläddra

Läsförståelse Blå

Kategorier: Språk och lingvistik

Läsförståelse Blå

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Läsförståelse Blå är avsedd för åk 2.
I Läsförståelse Mini, Start, Grön, Blå, Röd, Gul, Lila och Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna. Varje bok innehåller texter med tillhörande uppgifter i läs- och ordförståelse. Det finns en tydlig progression mellan böckerna i serien. Innehållet varieras och med längden på texterna, genrevalet samt svårighetsgraden på uppgifterna stegras nivån.

Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här:
• ca 10-15 meningar långa texter
• exempel på genrer i boken är berättelse, faktatext, instruktion, detektivhistoria och text och saga
• tecknade illustrationer
• A-uppgifter där eleven söker svar i texten och väljer mellan färdiga svarsalternativ eller formulerar egna svar
• B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna, dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller göra egna reflektioner
• C-uppgifter att välja mellan där eleven förklarar ord och uttryck och får rita och berätta utifrån texterna. C-uppgifterna besvaras i skrivhäfte eller på lösblad.

Facit till de uppgifter där ”rätt svar” kan ges samt beskrivningar av aktuella texttyper finns i Lärarens bok

Hela serien består av:
Läsförståelse Mini – Bok 1 avsedd för f-åk 1
Läsförståelse Start – Bok 2 avsedd för f-åk 1
Läsförståelse Grön – Bok 3 avsedd för åk 1
Läsförståelse Blå – Bok 4 avsedd för åk 2
Läsförståelse Röd – Bok 5 avsedd för åk 3
Läsförståelse Gul – Bok 6 avsedd för åk 4
Läsförståelse Lila – Bok 7 avsedd för åk 5
Läsförståelse Orange – Bok 8 avsedd för åk 6